En fribärande pool kan stå med vatten i utan att man har en omgivande mark som stöttar upp poolens utifrån. Vanligt kallas detta system också för ovanmark pool.

Val av poolstomme avgör mycket

Det är när du väljer vilken poolstomme du ska ha som du avgör om poolen är fribärande eller ej. De stommar som gör att din pool är fribärande är oftast en prisfråga då alla pooltyper mer eller mindre kan lösa detta problem men till olika kostnader.
Läs mer om olika poolstommar här

Vad händer om poolen inte är fribärande

Om det vill sig illa så utsätts din poolvägg för sådana krafter att poolens väggar i värsta fall viker sig. Det vill säga poolen går sönder.

Fribärande pool är relativt vanligt

Många väljer en fribärande pool för de har en tomt som omöjliggör alternativet.