dyrare att bygga pool

Kostnadsökningar på gång i poolbranschen

Den svenska kronan har gått ner markant de senaste åren och eftersom många av delarna i en pool tillverkas utomlands har poolen därför blivit dyrare som en följd av kronans fall. Detta påverkar speciellt olika tillbehör till poolen såsom pooltak, värmepumpar, poolpumpar, sandfilter med mera.

Ökade miljökrav kan också påverka priset för produkterna

Förutom svagare krona som leder till ökade priser tar de olika tillverkarna av pooltillbehör också mer och mer hänsyn till ökade miljökrav. Det leder till miljövänligare produkter men samtidigt också till högre kostnader. För till exempel poolvärmepumparna används numera en miljövänligare gas som gjort att vissa modeller utgår och andra modifieras kraftigt, med högre pris som följd. Miljötrenden är vi självklart positiv till men det kan bidra till högre kostnader.

Svenska tillverkare kan gynnas

De som tillverkar produkterna till pooler i Sverige kan gynnas. Men även här kan råvarumaterialpriserna påverka även deras priser så det återstår att se om de kan hålla nere sina kostnader på poolprodukter.

Hålla nere kostnader genom att bygga själv

En trend som har funnits och kommer förstärkas p.g.a. detta är att fler väljer att bygga sin pool själv. Det har vi sett i det ökande intresset av denna typ av artiklar här på poolar.  Genom att försöka bygga poolen själv kan man hålla nere kostnaderna.

Pool var inte billigt innan

En pool var inte billigt innan dessa prisjusteringar. Hur mycket är vi beredda att betala och hur mycket en prisökningen påverkar poolbyggandet återstår att se. Men troligtvis kommer det påverka och vi tror att fler kommer avstå från att bygga pool.

Genvägar lönar sig inte

Rekommendationen från oss är fortfarande att satsa på kvalitet. Direktimportera inget från utlandet om du inte kan få garantier du litar på. Verkar något mycket mycket billigare än konkurrenterna, då är det troligen också sämre. Poolen utsätts för ganska stora krafter och du behöver ha bra kvalitet i dina produkter.

Läs mer om att bygga poolen själv i vår steg för steg guide här.