bygga pool guide val tips

Bygga pool guiden

Att bygga pool själv blir allt mer populärt. I takt med det ökade intresset att skaffa egen pool ökar även utbudet och varianterna av poollösningar och tillbehör. Det ställer höga krav på dig som vill läsa in dig inom området. Vad ska man tänka på, och vilka lösningar är bäst?

Läs vår guide över poolbyggnadens olika faser du måste ta dig igenom till färdig pool. Även om du inte bygger själva poolen själv är många av stegen ändå relevanta att fundera igenom. Stegen är i kronologisk ordning. Om du bygger en pool ovan mark kan några av stegen nedan hoppas över, som till exempel grävning. Dock kräver en ovanmark-pool en starkare konstruktion och utbudet av poolstommar som klarar det är färre. Vi tar i denna guiden inte upp de enklare och billigare poolerna som står ovan mark, som till exempel lågpris poolerna från Jula och Biltema.

Guiden är uppdelad i fyra olika delar:

 1. Pris (2024) – jämförelse olika poolstommar
 2. Bygga pool – Förberedelser 
 3. Bygga pool – Översikt steg för steg
 4. Installation, underhåll och drift av poolen

1. Pris – jämförelse olika poolstommar 4 x 8 m

Val av poolstomme är helt centralt för hela poolen och badupplevelsen, och är därför ett viktigt val när du ska köpa pool. Nedan finns en sammanställning av pris för olika poolstommar.

Det är svårt att jämföra olika poolstommar på ett rättvist sätt då alla pooler har sina delar som är unika och därmed gör jämförelser svåra. Speciellt när alla återförsäljare av pooler ger ett fast pris på en helhet och inte vill dela upp kostnaderna.

Sammanställningen nedan tar hänsyn till poolstommen inklusive liner och trappa då detta ofta är unikt för poolstommen. Tillbehör som poolvärmepump, sandfilter, poolpump, belysning med mera ingår inte i prisjämförelsen. Vill du räkna på hela poolen testa istället vår priskalkylator.

STATISTIK PRIVATA POOLER I SVERIGE
Nedan är en grov uppskattning (år 2024)

 • Det finns ca 150 000 pooler i Sverige
 • Nybyggnadation cirka 12 000 pooler/år (alla prisklasser)
 • Nyförsäljning cirka 15 000 spabad/år (alla prisklasser)
 • Poolförsäljningen har ökat kraftigt under 2020 och 2021
 • Poolförsäljningen har minskat kraftigt under 2022 och 2023

Källa: Bl.a. Svenska Badbranchen, Sydsvenskan

Sammanställning av priser för olika poolstommar 4 x 8 meter pool

 • Jämförelsen bygger på en poolstomme med måtten 4 x 8 meter
 • Priserna är hämtade från leverantörers hemsida, det vill säga listpris
 • Prisavvikelser kan förekomma i samband med erbjudande och paket
 • Priserna inkluderar kostnad för betong, där ungefärligt pris för betongen har används
 • Priserna är ungefärliga och ska ses som vägledning

tabellen uppdaterad för 2024

PoolstommePris stommePris grundenPris trappaPris linerTotalpris
Thermopool71 000 kr *34 000 kr ***25 000 kr40 000 kr170 000 kr
Leca (isolerade)82 000 kr **34 000 kr ***14 000 kr40 000 kr170 000 kr
Tjällden50 000 kr **34 000 kr ***21 000 kr40 000 kr145 000 kr
Glasfiber (standard)110 000 kr0 kr0 kr0 kr110 000 kr ****
Glasfiber (premium)340 000 kr0 kr0 kr0 kr340 000 kr ****
Trä90 000 kr0 kr20 000 kr40 000 kr150 000 kr
Stål54 000 kr34 000 kr ***24 000 kr40 000 kr152 000 kr

* Gjuten stomme. Pris inkluderar armering och betong cirka 5 m3
** Gjuten stomme. Pris inkluderar armering och betong cirka 1,3 m3
*** Gjuten betongplatta. Pris inkluderar betong cirka 4 m3
**** Tillkommer material och arbete för dränering och cement för att skapa återfyllnad som håller.

2. Bygga pool – Förberedelser

Det är en hel del att tänka på och många val som ska göras innan själva poolbygget kan komma i gång. Vissa av valen är viktigare än andra då det inte enkelt går att ångra sig eller ändra i efterhand. Det viktiga att tänka på är att planering och förberedelse av poolbygget kan spara tiotusentals kronor i felinvesteringar, tråkiga reparationsutgifter och sena ändringar som medför extra kostnader

Pooldesign och storlek

standard rektangulär pool

Rektangulär pool är den billigaste och vanligaste poolen i svenska trädgårdar

Vilken utformning ska din pool ha? Det finns en mängd olika former och parametrar att välja mellan när du väljer design på poolen. Om din trädgård har begränsningar måste du givetvis även ta hänsyn till detta. Enklast och billigast blir det att välja en rektangulär pool, både vad gäller kostnaden för själva poolen, bygget samt tillbehör som pooltak.

Vanligaste utformning och design på pool

 • Rektangulär
 • Rund
 • Oval
 • Nergrävd (markpool) eller ovan jord
 • Med eller utan spa

Hur stor pool du ska ha begränsas av budget och plats i trädgården. Normalstorlek är från 3 x 6 upp till 5 x 10 meter, och  standarddjup är 1.5 meter.

Den vanligaste ”Svenssonpoolen” är 4 x 8 meter rektangulär. En 4 x 8 meters pool ger bra utrymme för flera badande utan att det känns trångt.

Som tumregel kostar det dubbelt så mycket om du låter en byggherre anlägga din pool jämfört med att göra arbetet själv

Budget

Priset för en komplett pool varierar stort mellan 300 000 kr – 600 000 kr

Fundera igenom din poolbudget. En pool är en stor investering och kostar även en slant att underhålla och värma upp. Ofta tillkommer kostnader för miljö runt poolen som t.ex. altan, poolmöbler och liknande som är lätt att missa i kalkylen. Din budget sätter ramarna för vilken typ av pool du kan välja. Tänk på att som tumregel kostar det dubbelt så mycket om du låter en byggherre bygga din pool jämfört med att bygga din pool själv. Det är också betydligt billigare med en ”enklare” budget-pool ovan jord än en nergrävd (markpool), som du köper på lågprisvaruhusen.

Vad kostar det att bygga en nergrävd pool?
Som en grov vägledning brukar man räkna att enbart poolmaterialet för en standardpool kostar runt 200 000 – 250 000 kr. Då ingår standardkvalitet av alla pooldelar. Det kan såklart bli mycket dyrare om man väljer fler och dyra tillval. Utöver det tillkommer arbetskostnaden för grävning, montering och inkoppling. Som riktlinje brukar man räkna mellan 100 000 – 150 000 kr för arbetet. Totalt landar prislappen för en standardpool på runt 300 000 – till 600 000 kr. Tänk på att inredning kring poolen som altan och poolmöbler inte ingår i denna uppskattning.

Med vår priskalkylator kan du räkna ut ungefärligt totalpris för olika pooler. Du väljer poolstomme, tillval och eventuellt arbete. Räkna ut totalpriset för olika pooler med vår kalkylator.

Hur lång tid tar det?

Att bygga pool kräver mycket planering och tid. Se till att du har avsatt tid för projektet. Att bygga en pool tar cirka två till tre veckors effektivt heltidsarbete. Realistiskt behöver du räkna med det dubbla i kalendertid. Räcker helger och kvällar för att få klart poolen i tid?

Planera projektet väl och undvik besvikelse i form av felbygge eller alldeles för optimistisk tidsplanering. Tråkigt att missa hela badsäsongen för att man underskattat projektets omfattning! Med det sagt är det absolut möjligt – och vanligt – att gemene man bygger pool hemma. Det kräver noggrannhet och planering. I jämförelse med 10 – 15 år sedan är material mer lätthanterliga och våra svenska poolleverantörer har blivit klart bättre i att erbjuda support och tydliga instruktionsmanualer.

Regler – Behövs mark eller bygglov när man bygger pool?

Behöver du mark, bygglov eller bygganmälan för poolen? Normalt krävs ingetdera för en nergrävd pool. Men tänk igenom hela poolprojektet, kanske vill du sätta altan med ett staket som kräver bygglov. Eller om du har ett pooltak som är högt. Det är säkrast att fråga kommunen vad som gäller, många gånger finns informationen på kommunens hemsida.

Poolens placering

poolplacering-syd

Poolplaceringen är mycket viktig och vi rekommenderar att noga tänka igenom var du vill placera poolen. Mycket sol, insynsskydd och uppsyn är alla parametrar att ta hänsyn till när du väljer var du ska placera din pool.

Även tomtens natur kan begränsa dina val, tex om det finns berg eller sten som försvårar utgrävningen. Även grundvattnet bör undersökas. Läs mer om poolens placering och vad som är viktigt att tänka på här.

Sammanfattningsvis tänk på följande:

 • Soligt söderläge
 • Väl tilltagna ytor runt poolen
 • Plats för poolskyd
 • Insynsskyddat
 • Uppsikt från huset
 • Möjlighet att gräva
 • Grundvattnet bör vara lägre än poolens maxdjup

Val av poolstomme

Val av poolstomme är kanske det svåraste och största momentet i beslutskedjan när du ska bygga pool. Det finns en uppsjö av olika typer av poolstommar, och alla har sina för och nackdelar.

De vanligaste poolstommarna är:

 • Thermopool
 • Tjällden pool
 • Plast/glasfiber
 • Trä
 • Stål
 • Leca

Vissa poolstommar klarar tex inte högt grundvatten, andra klarar inte av att vara fribärande (stå ovan mark). Din tomt påverkar valet. Läs mer om olika poolstommar och deras för och nackdelar. Vill du ha en fristående pool ovan mark minskar valet av poolstommar då många pooler inte klarar att stå ”fritt” ovan mark.

De lite billigare poolerna att köpa in har i regel dyrare driftkostnader eftersom de är inte lika välisolerade. Som regel är även livslängden kortare på en billig pool än för t.ex. en helgjuten pool som håller i 100 år. För pooler av trä ska man vara medveten att de kommer en dag då virket har blivit så pass angripet av röta att poolen måste byggas om. Som tumregel brukar man ge 20 års rötskyddsgaranti på tryckimpregnerat virke. Kolla noga vad som gäller, vilka garantier som tillverkaren ger samt förväntad livslängd. När poolen väl är på plats vill man kunna njuta och bada, inte bekymra sig om hur länge den ska stå kvar.

Poolkemi – välj reningsmetod

Alla poler måste ha kemisk rening av något slag. Det vanligaste är att man renar med klor via klorpuckar som man själv lägger i bräddavloppet en gång i veckan. Men det finns andra lösningar och ett alternativ som blivit allt mer populär är att ha en saltvattenpool med automatisk rening. Läs mer om reningsmetod i vår artikel om saltvattenpool eller sötvattenpool.

Valet av rening påverkar valet av alla andra tillbehör som belysning, inlopp, bräddavlopp, poolpump och poolvärmepump då saltvatten gör rostangrepp på utsatta delar.

Pooltak, stege och trappa

Tänk igenom vilket poolskydd ni vill ha. Ett pooltak är snyggt men tar också mer plats än ett enklare som man bara rullar ut. Ett pooltak både skyddar din pool och kan förlänga badsäsongen.

Vill ni ha stege eller en pooltrappa? En stege kan begränsa val av pooltak, då stegen sticker upp från poolen. Eftersom det finns så många olika modeller av både stegar, trappor och pooltak är det lättast att kolla med din poolleverantör om dina utvalda delar ”passar ihop” innan du köper.

Poolteknikrum – var ska poolpump och filter placeras?

Planera var alla poolteknikdelar som poolpump, poolvärmepump och sandfilter ska placeras på tomten. Val av placering påverkar valet av tex hur kraftig pump som behövs. Läs mer om poolteknikrum här. Det här är en aspekt som det är lätt att göra fel på. Vi rekommenderar att vara extra noggrann kring poolpumpar och filter om du ska bygga själv.

Val av poolleverantör

När alla val är klara återstår att välja vem du ska köpa poolen av. Vi har sammanställt en lista med 10 stora poolleverantörer, och jämfört bl.a. hur längre företaget har funnits, omsättning och betyg från användare.

3. Bygga pool – översikt alla moment steg för steg

Utgrävning

När ni valt var poolen ska placeras som är en del av förberedelserna är det dax att märka ut poolen och börja gräva. Innan grävningen kan börja måste man kolla att det inte ligger några el-, vatten eller bredbandsledningar nergrävda i marken. Förutom mycket stora ekonomiska konsekvensers en avgrävd ledning medför kan det kan få livshotande konsekvenser – till exempel om en elledning grävs av. Kontakta din kommun för detaljerad plan över din tomt, alternativt använd webtjänsten ledningskollen.se. Den är gratis och ger dig informationen du behöver innan du ska göra markarbete på tomten.

Mät noga och märk ut poolhålet. Tips är att kontrollmäta att diagonalerna är lika långa för att säkerställa räta vinklar. Utmärkning av poolen är viktigt för att poolhålet ska bli rakt och ha samma format som själva poolen. Du vill inte gräva ut mer än absolut nödvändigt. Följ anvisningarna från poolleverantören vad som gäller vid utgrävning. Det behövs alltid lite extra utrymme, och det varierar från pool till pool.

När utmärkningen är klar är det dags att börja gräva. Rekommendationen är att hyra en liten grävmaskin, alternativt låta en markfirma gräva ut poolhålet. Tänk på att det blir mycket jord och ha en plan för var du ska lägga jorden alternativt hur den ska fraktas bort. När väl utgrävningen är klar, se till att markera ut området, eventuellt även sätt upp något skydd runt hålet så ingen trillar ner i hålet. Läs mer om att gräva för pool här.

Bottenplattan till poolen – skapa en stabil grund för poolen

När väl utgrävningen är klar är det dax att börja själva poolbygget. Första delen i poolbygget är att se till att poolen har en gedigen, hållbar och stadig bottenplatta. Vattnet från en fylld 4 x 8 meters pool väger cirka 50 ton och det ställer stora krav på bottenplattan. För bästa resultat välj en helgjuten platta. Följ rekommendationerna från din poolleverantör. Läs vår artikel om hur du gjuter en poolgrund steg för steg.

I samband ned poolplattan ska dränering läggas för att undvika problem med vatten som står längs poolväggen och plattan.

Montera poolstomme och trappa

poolstomme bygga

Montera upp poolstommen alternativt placera ut poolstommen om du har köpt en hel poolkropp. Instruktioner från poolleverantören informerar hur du går till väga. Eftersom konkurrensen mellan poolleverantörer har ökat har supporten också blivit bättre – utnyttja det! Ställ frågor om du behöver hjälp. Företaget som levererar din pool vill att det ska bli bra.

I det här skedet börjar du se poolen ta form även om det fortfarande ser lite trassligt ut. Tomten är uppgrävd och det är ännu inte särskilt lockande att bada – men det börjar närma sig!

Rör – viktigt att det blir tätt och rätt

Nu är det dax att dra alla rör som går till och från poolen. Utvattnet går till filtret, vidare till värmepumpen och därefter tillbaka till poolen igen. Vattnet pumpas runt av poolpumpen. För att minimera arbetet med rörläggning försök att samla filter, poolpump och poolvärmepumpen till samma ställe. Helst ska det inte vara för långt ifrån poolen. Rören grävs ner i marken.

Rördragning kan vara svårt att få till, och du kan behöva ta hjälp av en expert för att få rören på plats. Det är viktigt att detta blir rätt för att försäkringar ska gälla och för att inte riskera få en vattenläcka. Vattenläckor är dyra att reparera och kan skada hela närområdet.

Installera poolbelysning

poolbelysning

Poolbelysning höjer trivselfaktorn för hela poolmiljön. Du bör ha poolbelysning, kostnaden är liten i förhållande till hela poolprojektet och värdet en bra poolbelysning ger är stor. Se våra tips för belysning. Även om du inte planerar att bada när mörkret fallet så är effekten rent estetiskt fantastisk. Och om du bara en enda gång vill bada i mörkret kommer du känna att det är värt det.

Gjut poolen

Om du har en pool som ska gjutas är det dax att fylla poolstommen med betong. Betongåtgången varierar beroende på val av poolstomme. För vissa poolstommar kan du själv blanda betongen m.h.a. en betongblandare, medan andra lösningar kräver att du måste köpa betong levererat via en betongbil. Tänk på att betong är både dyrt och en miljöbov, en aspekt att beakta inför valet av poolstomme.

Återfyll runt poolen

Området utanför poolen ska återfyllas för att stötta upp poolen när den fylls med vatten. Detta steg är viktigt för att få en stabil och hållbar pool. Observera att vissa poolstommar måste återfyllas med jord runt poolen samtidigt som vatten fylls på i samma takt. Detta för att stommen inte klarar av en ensidig belastning, varken från vatten eller jord.

POOLTIPS

Vi har sammanställt en lista med 19 viktiga tips inför poolbygget. Du laddar ner den gratis här.


  Poolram

  För att kunna fästa poolduken ordentligt behövs en poolram runt utsidan av poolen. Ramen håller poolduken på plats, och är även utmärkt för att fästa reglar i vid anläggning av altan eller trädäck kring poolen.

  Putsa poolväggarna

  Putsa poolväggar och golv noggrant. Det är viktigt att ytan är jämn för att undvika veck i linern. Veck sliter extra hårt på linern, dessutom samlas och fastnar lätt skräp i vecken. Det ser heller inte roligt ut om skarvar och fogar syns genom poolduken. Lägg några extra timmar på detta direkt för att undvika att göra om allt från början.

  Installera poolpump och filter

  sandfilter-pool

  Installera poolpump och poolfilter. Fråga din leverantör efter anpassad lösning för just din stolek av pool. Poolpumpen pumpar runt vattnet i poolsystemet. Vattnet går ut via bräddavloppet vidare till filtret och uppvärmning och tillbaka till poolen igen.

  Filtret renar poolvattnet och är ett måste för att hålla vattnet fräscht. Vanligaste är ett sandfilter som är konstruerat efter jordens egna reningssystem för grund och dricksvatten, nämligen filtrering genom sand. Det är en mycket effektiv, billig och driftsäker lösning. Det senaste materialet inom rening är glas istället för sand. Sand fångar partiklar ner till storleken 20 micrometer, medan glas klarar ner till 5 micrometer vilket gör reningen effektivare. Dessutom är motståndet mindre i glas vilket gör att flödet ökar, pumpen behöver inte jobba lika hårt och man behöver inte backspola lika ofta. Det går åt en hel del vatten att backspola, vatten som dessutom är uppvärmt så här är åter glas att föredra framför sand.

  Läs mer om sandfilter här och om glasfilter här

  Uppvärmning av poolen

  varmepump-pool

  Om du bor i Sverige rekommenderar vi starkt att du har en lösning för pooluppvärmning. Det finns en uppsjö med olika alternativ, allt från solvärme till inkoppling till det befintliga fjärrvärmeanläggningen. Det vanligaste är dock en luft/vatten-värmepump. När du införskaffar en luftvärmepump försäkra dig om att den är avsedd för uppvärmning av pool anpassad att ge maximal effekt vid utomhustemperaturer typiska för sommarhalvåret. En värmepump för uppvärmning av hus är anpassade för att ge bäst effekt på vintern, vid temperaturer under 0 grader celcius.

  Läs mer om uppvärmning av pooler här.

  Rengör poolstommen

  Rengör hela poolen noggrant. Detta som ett förberedande steg inför montering av liner. Det får inte bli några veck på linern. Som vi skrivit tidigare. Några extra timmar av noggrann rengöring kan spara många timmar i framtiden om något skulle bli fel.

  Montering av liner

  Poolduken, eller liner som det även heter, sätter prägel på hela poolen. Linerns färg återspeglas av vattnet och ger poolen dess karakteristiska blåa färg. Det finns massor av designmöjligheter för poolduken – inget rätt eller fel, utan det handlar mer om tycke och smak. Däremot är kvalitén viktig. Poolduken har inte bara en estetisk funktion utan är en vital del för poolens hållbarhet och slitstyrka. Även tjockleken är viktig för hållbarheten. Vanligast tjocklek är 0,75 millimeter eller 1,5 millimeter.

  Svårighetsgraden för montering av liner beror på om du har skräddarsydd liner eller inte. Svetsning av liner kräver både kunskap och utrustning och det rekommenderas att du anlitar en expert. En färdig skräddarsydd liner kan du däremot montera själv och är vanligt vid standardstorlekar. Det är viktigt att linern sitter bra och blir slät för att undvika slitage och ansamling av skräp.

  Fyll på med vatten

  Fyll poolen med vatten. Var beredd på att det kommer ta tid, flera dygn om du har en stor pool. Tänk på att alltid kolla om det råder vattenbrist med din kommun eller länsstyrelse. Vissa tider på året kan det vara förbjudet att fylla en pool. Som vi nämnt tidigare kan det också vara bra (ibland helt nödvändigt) att samtidigt fylla upp med jord runt poolen i samma takt som vattnet fylls på, för att undvika att stommen går sönder eller får sprickor. Det beror dock på vilken stomme du har. Är du osäker så fråga din poolleverantör.

  Starta systemet

  När vattnet är fyllt är det dax att sätta igång poolsystemet med pump och uppvärmning. Uppvärmningen av poolen kan ta flera dygn beroende på hur kraftig poolvärmepump och hur stor pool du har.

  4. Bygga pool – Trivsel, underhåll och drift av din pool

  Trivsel runt poolen

  En pool resulterar i de flesta fall i en helt förändrad trädgård. Ofta blir poolen en central samlingspunkt i trädgården så det är viktigt att tänka hur man kan skapa en trivsam miljö runt poolen. En altan av trä eller stensättning gör poolområdet trevligare, och det förhindrar jord och gräs att hamna i poolen. Tänk både funktion och design när du designar poolens närområde. Läs mer om att bygga en altan runt poolen här. Läs även om val av poolsarg.

  Lagen kräver poolskydd

  Enligt bygglagstiftningen måste du bygga din pool barnsäkert och poolskydd krävs om djupet är större än 20 centimeter (alltså i princip alltid).  Läs vår artikel om poolskydd.

  Poolskydd kan vara ett

  • staket minst 90 cm högt. Om det finns grind ska den förses med lås.
  • pooltak eller ett pooltäcke som tål att gå på.

  Förutom att lagen kräver poolskydd bidrar ett pooltak eller pooltäcke till lägre uppvärmningskostnader samt lägre klorförbrukning. Alltså gör du även en insats för miljön och din plånbok när poolen skyddas av ett poolskydd.

  Läs mer på boverket om bygglov och poolskydd

  Poolkemi

  Det är mycket viktigt att hålla koll på poolkemin så att vattnet håller en bra kvalite. Annars riskerar de som badar att bli sjuka av vattnet, få utslag på huden. Läs vår guide om poolkemi här.

  Öppna poolen för sommaren och stäng inför vintern 

  Inför och efter varje badsäsong öppnar och stänger man poolen.