Filter och pump

Här beskriver vi poolens olika delar inom filter och pump som behövs för att få en fungerade pool.

Nivåvakt för pool

När poolvattnet avdunstar sjunker vattennivån i poolen. För att undvika skador på poolsystemet behöver man därför regelbundet kontrollera vattennivån och fylla på poolen med vatten. Med hjälp av en nivåvakt säk... Läs mer...
bräddavlopp

Bräddavlopp för pool

Bräddavloppet är en viktig del i poolens reningssystem samt även poolvattnets utlopp. Skräp som ligger i ytvattnet sugs in i breddavloppet och samlas upp i en silkorg. Idag använder man bräddavlopp i exempelvis... Läs mer...