Ett av de viktigaste momenten när du ska bygga pool är att välja poolstomme. Det finns många aspekter att ta ställning till och utbudet är stort vilket gör valet komplicerat. Poolstommen är sett till viktigheten i konstruktionen en relativt billig del av poolens helhet. Vi utvärderar här de vanligaste poolstommarna.

När du står inför val av poolstomme är det ett antal saker att ta ställning till och även några saker som man måste förhålla sig till. Tänk på följande inför valet:

 • Poolens livslängd
 • Pris
 • Val av pooltrappa
 • Tid för poolprojeket
 • Vill du bygga själv

När du kommit fram till vad du vill har du en bra utgångspunkt för att underlätta valet. Utöver det kan det finnas begränsningar på tomten som grundvattennivå och lutning som ytterligare begränsar utbudet av lämplig poolstomme.

PRIVATA POOLER I SVERIGE
Nedan är en grov uppskattning (år 2019)

 • Det finns ca 80 000 pooler i Sverige
 • Nybyggnadation cirka 8 000 pooler/år (alla prisklasser)
 • Nyförsäljning cirka 12 000 spabad/år (alla prisklasser)
 • Poolförsäljningen har dubblats på 10 år

Källa: Svenska Badbranchen, Sydsvenskan


Poolstommar som utvärderas

 • Trä
 • Glasfiber (plast)
 • Tjällden pool
 • Stål
 • Leca
 • Thermopool

De poolsystem som utvärderas är av typen markpool (nergrävd). Klarar poolstommen att byggas som fristående (ovan mark) framgår det som en fördel.

Nedan följer information och beskrivning av de olika poolstommarna. Här summeras även för och nackdelar med respektive poolkonstruktion. Alla poolstommar kräver ett bra utfört markarbete samt att de byggs ordentligt och enligt leverantörens anvisningar för att hålla över tid.

Snabbsummering översikt

Poolstomme U-värde (lågt värde = bättre isoleringsförmåga) Gjuten poolgrund Ledtid montering (1=snabb) Livslängd Ytsikt Pris stomme, trappa, liner
Trä >1 W/m² °C Nej 2 20 år Liner 110 000 Kr
Glasfiber >1 W/m² °C Nej 1 20-30 år Gelcoat 220 000 Kr
Tjällden 0,14 W/m² °C Ja 3 >50 år Liner 110 500 Kr
Stål >1 W/m² °C Ja 3 25 år Liner 131 000 Kr
Leca isoblock 0,18 W/m² °C Ja 4 >50 år Liner 147 000 Kr
Thermopool 0,29 W/m² °C Ja 5 >50 år Liner 126 000 Kr

Poolstomme av trä

poolstomme trä

Träpoolen är en mycket vanlig poolstomme i Sverige. Poolstomme av trä byggs vanligen med tryckimpregnerat klass NTR-A virke. Som poolgrund kan man ha gjuten platta eller sandbädd med infällda reglar. Poolstommen kläs med plywood som sedan kläs med liner. Att gräva ner trä i marken medför risker på konstruktionen då trä är ett organiskt material och angrepp av röta kommer att ske förr eller senare. Tryckimpregnerat virke fördröjer rötangrepp på träet och stommen. Garanterad livslängd för NTR-A klassat virke är 20 år men kan bli kortare om virket inte håller hög kvalitet.

Utbud: Säljs av flertalet aktörer på marknaden, bl.a av folkpool.se och deras classic stomme

Fördelar:
Snabbt att bygga och färdigställa
Billigt i inköp
Kan snickras ihop själv
Flexibel konstruktion
Liner som ytskikt

Nackdelar:
Begränsad livslängd, garanti på 20 år om NTR-A virke används.
Dåligt isolerad vilket ger högre uppvärmingskostnader

Läs mer om pooler med trästomme

Poolstomme av plast eller glasfiber

poolstomme glasfiber

Glasfiberpoolen har blivit allt mer populär på senare tid. Här får du hela konstruktionen levererad i ett stycke och det behövs inte läggas något tid på att bygga ihop stommen. Däremot krävs ett bra förarbete vad gäller markarbetet och dränering. Glasfiberpooler ska ej utsättas för vatten utifrån varför denna konstruktion ej lämpas för tomter med högt grundvatten.
Variationerna är stora både vad gäller kvalité och pris. Vissa tunna glasfiberpooler kräver gjutning runt poolen och då försvinner en del av poängen med glasfiberpoolen. De kraftigare systemen behöver inte gjutning men är betydligt dyrare. Livslängden på glasfiberpool av hög kvalité är bra.
En nackdel är om poolen skulle få en skada är det mycket svårt att laga, och risken är stor att hela poolen måste bytas ut. Även missfärgningar och blekning av plasten är inte ovanligt, dock går det fortfarande bra att bada.

Utbud: Säljs av flertalet aktörer på marknaden, bla av Spa och Bad

Fördelar:
Snabbt att färdigställa
Kräver inget arbete med montering
Enkel att installera
Underhållsfri
Bra livslängd på de kraftigare poolerna
Flexibel konstruktion
Inbyggd trappa

Nackdelar:
Kvalitén och livslängden varierar stort.
Glasfiberpooler med bra kvalité är dyra
Svåra att reparera, vilket innebär att hela poolen kan behöva bytas
Plasten kan blekna och missfärgas över tid
Dåligt isolerad vilket ger högre uppvärmningskostnader
Begränsas av grundvattennivån på tomten

Läs mer om pooler av plast och glasfiber

Tjällden pool – Gjuten isolerad poolstomme med betongpelare

tjällden pool

Poolstommen består av en meter breda block av cellplast med fiberarmerad betong på båda sidorna. Cellplast är ett helt oorganisk material och anpassat för att klara av att vara i marken. Livslängden är därför lång för denna konstruktion, över 50 år. Tekniken kommer ur arvet från husgrunden som har mycket hårda hållbarhets, isolerings och fuktkrav. Poolblocken gjuts ihop i skarvarna där så kallade betongpelare bildas. Tack vare att man endast gjuter i skarvarna blir betongåtgången låg och kan blandas själv. Cellplastblocken är 300 mm tjocka vilket ger en bra isolerande förmåga, och är den bäst isolerade poolstommen på marknaden. Poolblocken är 1 x 1,5 meter och väger 30 kg. Poolstommen levereras med material till poolgrunden, vilket enligt leverantören stommen ska stå på. Poolen kläs med liner och eftersom poolblocken är försedda med fiberarmerad betong kan svetsning av liner göras direkt mot poolblocken.

Utbud: Säljs och tillverkas av Leif Tjälldén AB

Fördelar:
Lång livslängd
Välisolerad
Stark självbärande konstruktion
Kan byggas själv
Låg betongåtgång
Prisvärd pooltrappa som tillval
Liner som ytskikt
Kan byggas som fristående (ovan mark)
Nackdelar:
Endast rak pool (ej rund)
Fast höjd på 1.5 m

Läs mer om gjuten isolerad poolstomme av cellplast från Tjällden

Poolstomme av stål

stålpool stomme

Poolstomme av stål byggs med rostfritt eller galvaniserat stål. Materialet i stålet är helt avgörande för livslängden på poolen, därför bör du försäkra dig om att du har en konstruktion som tål att grävas ner i fuktig miljö. Sämre kvalité innebär rostangrepp och stommen försvagas. Poolstommen monteras oftast på en gjuten platta. Ytskiktet är precis som många andra pooler liner. Konstruktionen är flexibel vilket har fördelen att den tål små rörelser och vibrationer i marken.

Utbud: Säljs av flertalet aktörer på marknaden, bla av Poolteam och deras StealPro pool. Köp den hos Byggmax, klicka här.

Fördelar:
Flexibel konstruktion
Kan monteras ihop själv
Hög hållfasthet
Liner som ytskikt
Nackdelar:
Dåligt isolerad vilket ger högre uppvärmingskostnader
Kan rosta
Behöver anpassas med pooltrappa

Läs mer om stålpool här

Poolstomme av Leca

bygga pool leca block

Leca är ett material som många kan relatera till. De stora blocken används flitigt inom byggsektorn och är ett beprövat byggsystem. Det finns två olika varianter av Leca, vanlig och isolerad Leca. För pool rekommenderar vi isolerad Leca för att sänka uppvärmningskostnader och miljöpåverkan. Här är det bara att börja bygga och mura upp poolen. Tänk på att det tar lång tid att bygga en pool med Leca. Lecablocken väger 20 kg stycket och det blir mycket att bära och mycket att mura. Detta är en av de mest tidskrävande poolsystemen. Men resultatet är att du får en mycket hållbar konstruktion. Ytskiktet är liner och poolen byggs på en betongplatta. Tänk på att det är viktigt att förankra lecablocken i grunden så att väggarna inte skjuts in när poolen återfylls.

Utbud: Säljs av byggmaterialhandeln, tex Beijer Bygg eller K-rauta

Fördelar:
Hög hållfasthet
Liner som ytskikt
Kan byggas i valfri längd, bredd och djup
Lätt att bygga till trappa i Leca
Kan byggas som fristående (ovan mark)
Nackdelar:
Tar lång tid att bygga ihop
Kräver kunnig och skicklig murare
Relativt dyr om man ska ha isolerade Lecablock

Läs mer om Lecapool här

Poolstomme av Thermopool

betongpool Thermopool

Thermomur är ett byggsystem framtaget för hus och byggnader och har funnits på marknaden länge. Polystyrenblocken består av två lager cellplast och byggs lätt ihop genom att de staplas ovanpå varandra och fylls sedan med betong mellan cellplastskivorna. Det ger en mycket stabil och välisolerad pool. Även livslängden är mycket lång för denna pool, då materialet (cellplast) är anpassat för att klara av miljön i marken. Poolgrunden är med fördel en betongplatta då konstruktionen behöver en stabil grund att stå på. Ytskiktet är liner.

Utbud: Säljs av Jackon Thermomur

Fördelar:
Lång livslängd
Välisolerad
Stark självbärande konstruktion
Kan byggas själv
Liner som ytskikt
Kan byggas som fristående (ovan mark)
Kan byggas i valfri längd, bredd och djup
Nackdelar:
Endast rak pool (ej rund)
Relativt hög betongåtgång
Lång ledtid tills poolen är badklar p.g.a torktiden för betongen i stommen (ca 1 månad)

Läs mer om thermopool här

POOLTIPS
Vi har sammanställt en lista med 19 viktiga tips inför poolbygget. Du laddar ner den gratis här.

E-postadress

Jag samtycker till poolars privacy policy

Pris på poolstommar

Vi har skrivit en utförlig prisjämförelse för poolstommar. Länk till jämförelse av priser på poolstommar.

Utvärdering av poolstommar

Det finns en stor mängd olika aspekter att tänka igenom. Att presentera allt i samma tabell blir oöverskådligt. Därför kommer vi presentera det i flera olika kategorier. Dessa är

 • Tid montering
 • Pris och kostnader för materialstommen för poolen
 • Isolering och uppvärmningskostnader
 • Liner
 • Kaklad pool
 • Hållfasthet – fribärande
 • Flexibilitet i poolstommen

Förutsättningar
Vi utgår ifrån att vi behöver ungefär samma arbete för alla pooler för att gräva ut platsen där poolen skall stå. Läs mer om markarbetet och att gräva ut för poolen här.

Tid montering

Olika system tar olika lång tid att montera. För vissa system kan det vara mindre viktigt om du exempelvis vill bygga mycket själv, medans andra system i princip kräver en specialist. Läs vår artikel som fokuserar på hur du monterar de olika poolsystemen och hur lång tid det tar. Se här för mer detaljer kring montering av pool.

Pris och kostnader för materialstommen för poolen

Vad kostar de olika materialstommarna? Priset går upp i de fall du behöver en poolgrund. Sett enbart till inköpspriset ser “Träpoolen” intressant ut. Träpoolen är den poolen som funnits längst på marknaden. Dock finns det stommar på marknaden idag med material som passar bättre i mark än trä till ungefär samma pris.

Isolering och uppvärmningskostnader

Isolering är en underskattad del av poolen. En isolerad pool håller värmen bättre vilket gör skillnader i uppvärmningskostnader. Erfarenheten säger att man vill ha en varm pool gärna runt 27 – 29 grader annars riskerar poolen bli oanvänd förutom på de allra varmaste dagarna. För att spara på miljön och uppvärmningskostnader rekommenderas därför att isolera poolen.

Liner

Beroende på val av poolsystem kan färdigsydda liners användas. Detta ger i grunden en stor fördel då priserna blir markant mycket lägre än om det är platssvetsad liner. Läs mer om vad du ska tänka på vid val av liner

Kaklad pool

Ska du ha en kaklad pool behöver du ha en stabil konstruktion som inte rör sig. Ska man ha en kaklad pool så behövs lager av vattentäta skikt mellan stommen och kaklet. Många tätskiktsleverantörer ger endast garantier ifall det är en helgjuten pool i vattentät betong. Dessa stommar är ganska så dyra att bygga.

Hållfasthet – fribärande

Vad gäller hållfasthet för en pool så är det viktigt att poolen klarar de förutsättningar som tomten kräver. Ska poolen grävas ner är det en fördel att poolen klarar att återfyllas med jord runt om innan vatten fylls i poolen. Då blir byggandet mer effektivt då man kan färdigställa poolen och trädäck parallellt. Det gör det även möjligt att tömma poolen vid linerbyte i framtiden. Ska poolen byggas på en tomt där det inte är möjligt att återfylla, d.v.s. poolen kommer att stå delvis fristående är det viktigt att poolen är dimensionerad efter detta. Enbart vattentryck är större än enbart marktryck. Det är även viktigt att poolens stomme klarar att vara i mark som är fuktig över lång tid.

Flexibilitet i poolstommen

Många poolstommar är helt prefabricerade och lyfts på plats, eller så är de delvis prefabricerade i block och byggs ihop som ett lego på plats. I vissa fall bygger man poolen helt själv. Beroende på val av poolstomme så har du olika grad av flexibilitet i utseende, form och placering.

6 svar

 1. Roy

  Hejsan, Hur fungerar det när man beställer pool. Kan man få poolstommen levererad vid en tidpunkt och sedan resten av produkterna vid ett annat tillfälle, inklusive linern?

  tack på förhand
  //Roy

  Svara
  • Poolar.se

   Hej Roy,
   det ska inte vara några problem för flera av tillverkarna jag diskuterat med över åren. De kan exempelvis dela upp leveransen så att poolens stomme kommer på hösten och resten levereras senare.
   Hälsningar,
   Jonas

   Svara
 2. Anders

  Hej poolare, Kollar på olika poolsystem. Varför behöver man en grund till vissa men inte till andra? Blir ju rätt stor prisskillnad om man gör med eller utan. Behöver man den, isåfall varför?
  /Anders

  Svara
  • Poolar.se

   Hej,

   vissa poolsystem kräver en gjuten poolgrund, och andra inte. Följ alltid tillverkarnas rekommendationer och monteringsanvisningar när poolgrund krävs. Däremot kan du alltid välja att gjuta en poolgrund på de poolsystem som inte kräver det. Det finns ingen nackdel att ha en poolgrund, tvärtom gör det att hela poolen står stabilare.

   För glasfiberpooler som har ett hårt skal kompenserar det lite för den gjutna grunden. Dock krävs alltid ett mycket noggrant utfört markarbete för att undvika att hela poolen ska sätta sid. Detta problem har du inte med en gjuten grund. Läs mer om poolgrund här

   Hälsningar
   Jonas

   Svara
 3. Tillman

  Hej!
  Vilka tips har du för att köpa en så färdig pool som möjligt?

  mvh, Tille

  Svara
  • Poolar.se

   Hej Tille,

   vill du har en så färdig pool som möjligt välj en bra firma för helentreprenad. Antingen direkt via en byggare eller via poolåterförsäljaren om de erbjuder det. Var noga med vad som ingår (allt!) och hur lång tid det ska ta. Avtala vad som händer om de överskrider tiden (t.ex. någon form av kompensation). Tänk på att det händer att mindre byggare går i konkurs, så var noga med vem du väljer. Därför kan det även vara bra att ha kontakt med tillverkaren, där kan du få hjälp med eventuella frågor och problem även om byggaren går i konkurs.

   Vi har en sammanställt bra tips och råd inför köpet och bygget av pool. Du laddar ner pdf´en helt gratis. Du hittar dessa tips bl.a. via förstasidan.
   Hälsningar
   Jonas

   Hälsningar Jonas

   Svara

Lämna ett svar

Din e-post kommer inte att synas