magnapool

MagnaPool – ger ett mjukt bad i kristallklart vatten

Förvandla din pool till ett SPA! Konceptet heter MagnaPool, och fördelarna är många. Du får bland annat klarare vatten, en mjukare och behagligare badkänsla, skonsammare vatten för huden samt mindre miljöpåverkan. Läs mer om hur du gör i denna artikel.

Enligt tillverkaren Zodiac är MagnaPool® ett välbeprövat och patenterat magnesiumbaserat vattenreningssystem. Systemet kan delas upp i tre ingående delar:

 • Mineraler: Mineralerna till MagnaPool adderas direkt ner i poolen och ersätter klortabletten.
 • Hydroxinator: Hydroxinatorns uppgift är att via mineralerna framställa klor.
 • Filtermediet Crystal Clear: Filtermediet består av krossat glas. Används istället för sand som är det vanligaste filtermediet.

De olika delarna i systemet samverkar för att få de positiva effekterna med systemet. Enligt Gullberg Jansson, som är Zodiac’s distributör i Sverige, så skapas alla dessa fördelar på ett miljövänligt sätt.

Fördelar med MAGNAPOOL®

 • Mycket klart vatten
 • Enklare underhåll
 • Mjukare känsla
 • Skonsammare för huden och ögonen
 • Miljövänligare än vanligt klor
 • Längre hållbarhet av filtermediet än sanden
 • Bättre rening
 • Mindre backspolning behövs
 • Mindre vattenanvändning

Hur är systemet bättre för ögon och hud?

Systemets mineraler innehåller Magnesium. Magnesium är en viktig beståndsdel för alla celler i kroppen och ska ha otaliga positiva effekter för oss människor. Det finns behandlingar idag som erbjuder Magnesium spa (se exempel här) med tillhörande behandlingar. Innan man omvandlar sin befintliga pool kan det därför vara bra att testa en sådan behandling för att se om man tyckte om det.

Dessutom bidrar konceptet till en minskad mängd kloraminer i vattnet jämfört med andra klorbaserade system, vilket är bra för både ögon och hud.

Lite kort om Magnesium och dess vikt i naturen och för människan

Läs artikel om Magnesium’s fördelar för människan.

magnesium i poolen
Förutom via MagnaPool får du i dig Magnesium genom kosten

Enligt rapporter som den ovan är magnesium en mycket vital mineral som vi människor får i oss för lite av idag.

Avkoppling för kropp och själ

Man kan enligt de som bedriver spaanläggningar med mineralbehandlingar med magnesium skapa en mer avslappnad miljö. Magnesiumet hjälper dig att enklare koppla av, både i kropp och själ. Man ska också enligt hemsidan för leverantören (Magnapool.com) få fördelarna att avgifta kroppen och minska värk.

Hur är systemet miljövänligare?

Till att börja med säger leverantören att magnesiumkloriden som används i MagnaPool® mineraler utvinns från havet. Vidare påstås att denna mineral har positiv påverkan på vår interna hälsa (se ovan).

Systemet ska vara framtaget på ett sätt som gör bakterieutvecklingen i filtret mindre. Det gör i sin tur att man inte behöver backspola lika ofta. Jämfört med en pool med sandfilter så kan man gå ner från att backspola 4 minuter var tredje vecka, till att backspola 2 minuter var sjätte vecka. Det gör att vattenförbrukningen minskar med upp till 75%.

Magnesiumet och kaliumkloriden som också finns i mineralerna skapar en i sig näringsrik lösning. Lösningen är såpass bra för miljön att man kan vattna rabatter och gräsmattan om man bara späder ut vattnet från poolen rikligt, enligt leverantören kan man späda ut det 5:1 med vatten.

MAGNAPOOL® är framtaget av det franska företaget Zodiac och distribueras i Sverige av Gullberg Jansson. Du kan finna mer om systemet från Zodiac här.