poolvärmepump inverter

Nu kommer tystare och mer energieffektiva pumpar

Den senaste tekniken inom värmepumpar för pooler är det som kallas för inverter. Det betyder att kapacitetsutnyttjandet av värmepumpen sker stegvis på ett optimerat sätt. Värmepumpen blir också tystare med denna teknik.

Den vanligaste tekniken för värmepumpar är att den antingen är på eller av (on/off). Det vill säga antigen går pumpen för fullt eller inte alls. Om poolen ska värmas upp på våren första gången så går pumpen för fullt, för det behövs. Men har poolens temperatur bara tappat något mot önskad temperatur så behöver inte uppvärmningen gå för fyllt utan det räcker med en lägre effekt vilket den nya invertertekniken har stöd för. Pumpen blir därmed mer energieffektiv, samt tystare.

De stora poolvärmepumptillverkarna i Sverige, Pahlen och Gullberg Jansson, har båda släppt denna nya inverterteknologi. Läs mer om detta här hos Pahlen och hos Gullberg Janssons x-serie här

Inverterpumparna kostar mer

Baksidan är priset. Det ska bli spännande att se hur poolägare nu prioriterar ekonomi mot funktion. Man får bra funktioner men får betala ett merpris på över 10 000 kr för en 8×4 pool om vi jämför ett märke. Priset fluktuerar dock mycket inte minst pga kronan så kolla med tillverkaren för exakt pris.

Kostnadsfri offert på ditt poolbygge 👀?

X