pool misstag

8 vanliga misstag när man bygger pool

Vilka är de vanligaste misstagen som görs när man ska bygga pool? Poolar har utifrån rundfrågning bland personer som har byggt pool, erfarenheter från mässor och seminarier, poolbyggare  samt egna erfarenheter skrivit ner de vanligaste fällorna. Listan är ej sorterad i någon speciell ordning.

1) Poolstommes livslängd

Livslängden för olika poolsystem och poolstommar varierar kraftigt. De med sämst livslängd håller enbart i 10 – 15 år, vilket i sig kan verka länge men sett till livslängden för ett hus är det kort. Att behöva byta hela poolstommen är både tråkigt och dyrt. De poolstommar med bäst livslängd håller minst 50 år, kanske mycket längre. Läs vår utvärdering av poolstommar

2) Garantier

Kolla alltid med leverantören vilka garantier som gäller, och på vad garantin gäller. Vissa poolstommar har t.ex. livstids garanti! En poolpump har kanske bara 1 års garanti.

Nästa aspekt gäller själva poolleveratören. Ta in offerter från leverantörer som är seriösa och har en sund, god ekonomi. Tänk på att en pool ska hålla i många år. Slitage är normalt och saker händer. Då vill du att leverantören finns kvar många år framåt och ej har gått i konkurs. Kolla på allabolag.se att företaget du fått offert ifrån har varit lönsam och seriös under en längre tid.

Tänk även igenom ifall du köper poolstommen från en leverantör och sen plockar ihop tillbehören från de som för tillfället är billigast. Du har många gånger större möjlighet till bra support och hjälp vid fel om du köper allting från en och samma leverantör.

3) Iskall pool

Om du verkligen investerar i en pool, se till att du har förutsättningarna att ha en varm pool. Det är mycket stor skillnad på att ha 29 grader varmt i poolen jämfört med 21-22 grader.

En varm pool har dessutom en längre säsong och du kan bada längre tid per badtillfälle. Vår rekommendation är att dimensionera uppvärmningssystemet för att kunna hålla en konstant badtemperatur på minst 28-29 grader. Då kommer poolen att utnyttjas bäst och man får mest ut av sin pool.

Om man väl bestämmer sig för att detta, är det viktigt att förstå att denna fråga är mångfacetterad. Slitaget på poolen ökar t.ex. vid högre temperaturer. Det finns mängder med saker som påverkar uppvärmningskostnaden. Några aspekter att ta hänsyn till när du värmer upp din pool är:

  • Oisolerad pool
  • Poolskydd
  • Underdimensionerad värmepump
  • Liner av lägre kvalitet (tunnare)
  • Dålig poolstomme

Nästan alla pooler kan isoleras och det är en liten kostnad att isolera poolen. Samma med värmepumpen. Välj en bra pump som värmer upp poolen snabbt och som inte är för klen. Det är de sista graderna som gör uppvärmningskostnaderna högre. Speciellt om poolen inte är isolerad. En oisolerad pool drar mer energi vilket påverkar miljön negativt. En dålig liner klarar inte heller för hög värme under för lång tid. Välj därför en liner av hög kvalitet.
Men det handlar inte bara om uppvärmningskostnad och miljövänlighet. Om det varit kallt kyls poolen snabbare och värmepumpen får slita mer och poolen värms inte upp till den önskade nivån lika snabbt.

4) Missar att packa jord runt poolen

Ett viktigt steg som lätt missas. Om jorden runt poolen ej packas blir belastningen på poolväggarna högt på grund av vattentrycket. Det kan över tid leda till skador på poolstommen. Packas jorden utanför poolen på rätt sätt tar krafterna ut varandra och det blir ingen nettokraft på poolväggarna.

Värt att notera är också att marktrycket inte heller ska underskattas. Vissa pooler ska därför inte tömmas utan att kontrollera att de klarar av det, det är relativt vanligt att man inte kan tömma de billigare poolerna eftersom poolväggen då rasar in p.g.a. trycket från jorden.

5) Krångligt poolskydd

Det finns ett stort utbud av poolskydd. En viktig faktor som många missar är att det ska vara lätt att ta av. Poolskyddet får inte förhindra eller hämma ett härligt dopp när badsuget faller på. Om det är jobbigt att ta av poolskyddet kanske badet uteblir vilket leder till en outnyttjad pool.

6) Sättningar i altanen

Eftersom det är svårt att komprimera jorden nära poolen så riskerar marken runt poolen att komprimeras naturligt över tid. Återfyllt material som man sätter altanplintar i kan därför sjunka ihop efter ett par år och då sätter sig altanen.
Fäster man träreglar i poolens krönbalk fås dels en stark altan som inte sätter sig men också en pool som står emot mycket höga laster.

7) Ogynnsamma markförhållanden

Det kan löna sig att ha koll på markförhållandena. I marken kan det dölja sig överraskningar såsom stora stenar, högt grundvatten och stora mängder matjord. Ledningar kan också finnas odokumenterat i marken. Kolla om du har ledningar på din tomt här.
Värst för pooler är ändå grundvatten som kan vara mycket svårt att komma till bukt med. Det är dyrt och svårt att hela tiden pumpa bort grundvatten, och ingen pool mår bra av att ständigt stå i vatten på utsidan av poolen. Kolla din grundvattennivå här. Har du högt grundvatten rekommenderas en pool som kan stå helt eller delvis ovan mark.

8) Prisjämförelser

När du tar in offerter så kan det många gånger vara svårt att jämför samma sak. Vissa pooler har t.ex en stege som är mycket billigare än en trappa. Entreprenaden kan ibland delvis ingå, ibland inte. Var därför mycket noggrann när du jämför offerter. Och ställ alltid frågan: Vad ingår, vad tillkommer.

En vanlig del som inte ingår i vissa poolsystem är t.ex. en betongplattan.  Andra vanliga företeelser i marknadsföringen från poolföretag är att man har lockpriser på poolpumpar, värmepumpar m.m. Men sen kommer det till kostnader när det visar sig att dessa produkter inte är tillräckliga för din poolstorlek, och då får du betala normalpris iallafall.

Läs fler tips när du ska bygga pool