Koppla bergvärmepump för pooluppvärmning

När du får frågan kring bergvärme som uppvärmningsskälla så finns det två situationer.

  • Du har befintlig bergvärmepump och vill utnyttja den för att värma poolen
  • Du är mitt i processen att anlägga en bergvärmepump och vill använda den för att värma poolen

Vilka är frågorna du bör svara på?

Olika aspekter att ta hänsyn till när man ska ställa upp dessa två alternativ och jämföra dem.

  • kostnaden för köp av poolvärmepump eller bergvärmepumpslösningen
  • livslängd på produkterna
  • installation
  • komplexitet i lösningen

Kostnaden bergvärmepump jämfört med poolvärmepump

Om man generaliserar så är det troligt att det inte spelar så stor roll vilken lösning man väljer ekonomiskt sett. Separat poolvärmepump eller tillbehören som behövs för att koppla bergvärmepumpen till poolen kostar ungefär lika.

PoolvärmepumpslösningBergvärmelösning
MaterialkostnadPoolvärmepump kostar cirka 10 000 upp till 25 000 beroende på kvalitet och dimensionering.Större värmeväxlare (vilket behövs) och poolstyrning av bergvärmepumpen ger en relativt likartad kostnad i inköp.
InstallationEnklare installation ger lägre prisKomplex med styrning ger högre kostnad för installation. Testning mm. Dessutom behöver du borra djupare för att få kapacitet även för poolen.
Livstidrelativt sett till tid så är poolvärmepumparna rätt så otestade. Men en poolvärmepump som står utomhus har kortare livstid än de tillbehör som du eventuellt kan ha inomhus med bergvärmepumpenStår bergvärmepumpen och värmeväxlaren inomhus så håller de troligen längre.
KomplexitetEnkeltKomplext.

Slutsats

Tycke och smak får avgöra vårt val. Vi fick för många år sedan rådet av vår pooltillbehörsleverantör att separera de olika uppvärmningssätten. Dvs separera uppvärmningen av huset med uppvärmningen av poolen. Jag kan inte säga att jag ångrat att vi valde separat poolvärmepump. Mest för att lösningen är helt separat och krånglar inte. Blir något förstört eller liknande så drabbas bara det ena systemet. Det sista man vill är att uppvärmningen av huset ska påverkas långsiktigt pga poolen. Men eftersom vi inte testat det andra så kanske det hade fungerat bra det med.