poolvarmepump

Poolvärmepump – hur du väljer rätt värmepump till poolen

När du kommit fram till att du ska välja en poolvärmepump som uppvärmning av din pool behöver du ställa upp kraven för värmepumpen för att veta hur du ska välja. Vi går igenom det du behöver ta hänsyn till.

Det finns en mängd olika faktorer att ta hänsyn till när man ska välja poolvärmepump. Utbudet är stort och det är svårt att veta vilken pump som passar just min pool. Ofta anger tillverkarna en rekommenderad vattenvolym eller poolstorlek som pumpen är anpassad för. Det ger ett bra riktvärde. Ett vanligt fel är att till exempel bara jämföra effekt (kW), vilket är missvisande eftersom olika pumpar har olika verkningsgrad (COP), och vid olika utomhustemperaturer. En pump med hög effekt men låg verkningsgrad kan eventuellt värma upp poolen långsammare än en med lägre effekt men högre verkningsgrad. Och dessutom till en högre kostnad.
Andra faktorer som spelar in är pumpens ljudnivå samt om man vill att pumpen ska vila ibland. Premiumpumpar är tystare, och sitter pumpen nära poolen och helt öppet kan det vara skönt med en tyst pump eller en pump som inte går dygnet runt. Även miljöklassen på pumpen är en faktor att ta hänsyn till.

COP
Coefficient of Performance, på Svenska kallat verkningsgrad eller värmefaktor. Det är kvoten mellan hur mycket effekt pumpen ger genom hur mycket man stoppar in. Desto högre värde desto effektivare är pumpen. Ett bra värde ligger runt 5. COP räknas ut vid ett specifikt förhållande vid en given temperatur.

Tänk på följande när du jämför poolvärmepumpar

 • Att bara jämför pumpens effekt (kW) räcker inte, även verkningsgraden spelar stor roll
 • Jämför COP värdet (verkningsgraden) som talar om hur effektiv pumpen är vid en viss utomhustemperatur
 • Pumpens verkningsgrad ska vara anpassad och optimerad för Svensk vår/sommar/höst klimat
 • Ljudnivå på pumpen
 • Energiklass för energiförbrukning
 • Garanti

Så fungerar en poolvärmepump

Tekniskt fungerar en poolvärmepump på samma sätt som en luftvärmepump. En poolvärmepump utnyttjar, precis som vanliga luftvärmepumpar, energin från luften. Genom att utvinna värmen ur luften och föra denna luft genom en värmeväxlare så överförs värmen till vattnet. Med en poolvärmepump kan du spara mellan 65-80% av uppvärmningskostnaderna jämfört med vanlig eluppvärmning.

Så skiljer sig en poolvärmepump från en vanlig luftvärmepump för villor

En poolvärmepump används framförallt när det relativt sett är varmt ute. Det gör att verkningsgraden (COP) på en poolvärmepump ligger kring ett helt annat temperaturintervall än en vanlig villapump. En luftvärmepump för villor används framförallt när det är kallt ute. Det gör att en värmepump för villor behöver fungera även när det är minusgrader. Därmed behöver värmepumpen vara ordentligt effektiv vid även låga temperaturer, vilket inte poolvärmepumpen behöver vara. En poolvärmepumps COP kurva skiljer sig markant åt från en luftvärmepump. Även COP kurvan skiljer sig åt mellan poolvärmepumpar. Klimatet i Sverige på sommaren är som bekant annorlunda mot t.ex. Spanien.

Följande påverkar ditt val av poolvärmepump

 • Hur stor är din pool, det vill säga hur många m3 vatten ska värmas upp
 • Hur högt tempererad vill du att poolen ska vara
 • Hur välisolerad är din pool

Hur stor är din pool

Ju större pool du har desto större kapacitet behöver din poolvärmepump ha. Rekommendationen är att köpa en poolvärmepump av bra kvalitet. Du undviker framtida problem och kan njuta av en varm pool istället.
Det viktigaste är dock att ta reda på vilken poolvärmepump som är bra. Värmepumpsbranschen är relativt standardiserad och det är viktigt att du inte betalar för mycket för ett varumärke.

Hur högt tempererad vill du att poolen ska vara

Detta är en viktig poäng som vi själva upplevt. Tack vare att vi köpt en bra värmepump och har en isolerad pool är det relativt billigt att ha en hög temperatur i poolen. Det är stor skillnad att bada i en pool som är uppvärmd till 29 grader jämfört med en pool som bara ligger på 23 grader.

Hur välisolerad är din pool

Ju bättre isolerad din pool är desto mindre behöver pumpen jobba och tvärtom. Har du en oisolerad pool behöver pumpen arbete mer.

Garanti

Innan man köper en luftvärmepump kan det vara bra att se över vilken garanti man egentligen får. Vilka garantier får man egentligen och hur länge gäller garantin? Tryggheten är för många poolägare viktigt och därför kan det ibland vara värt att betala lite extra för att få en längre garanti, men detta väljer man självfallet själv.

Välja poolvärmepump

Det finns otaliga poolvärmepumpar på marknaden. Det är som med mycket annat, pris och kvalite hänger ihop. Det finns poolvärmepumpar från 5000 kr upp till över 30000 kr för samma poolstorlek.

En svensk poolvärmepumptillverkare inom premium segmentet som vi har goda erfarenheter av är Gullberg & Jansson, och deras V serie är Nordens mest sålda pump.

Sammanfattningsvis
Tänk på följande när du ska välja poolvärmepump:

 • Poolvärmepumpens värmekapacitet i m3 – klarar pumpen värma din pool
 • Poolvärmepumpens verkningsgrad (COP) – det påverkar elförbrukningen
 • Välj en poolvärmepump och inte en villapump
 • Välj en poolvärmepump anpassad för Svenska klimatet
 • Önskad kvalite på pumpen
 • Önskad temperatur i poolen – högre temperatur kräver mer av poolvärmepumpen
 • Har du isloerad pool eller ej, påverkar hur mycket poolvärmepumpen måste arbeta
 • Badsäsongens längd
 • Pumpens ljudnivå