Pool byggd med Lecablock

Det är många som gillar tanken på friheten att bygga upp sin pool från grunden. Leca är ett byggsystem som kanske känns lätt att sätta sig in i och förstå hur man bygger med. Eventuellt lockar murandet litegrann, och det finns gott om hantverkare som är bekanta med Leca. Men tänk på att det är tidskrävande och att Leca är relativt tungt att arbeta med.

För att få en stark och stabil konstruktion behövs erfarenhet och kunskap av både armering, gjutning och murarbete. Det är inte för vem som helst att börja stapla Lecablock och tro att det kommer fungera. Rekommendationen är att ha en konstruktionsritning till poolen där laster från både mark och vatten har tagits hänsyn till samt hur stommen förankras i grunden. Ritningen bör även beakta var alla in och urtag för bräddavlopp, inlopp och belysning ska placeras.

Leca Block används t.ex. vid källarväggar och även för pooler. Finns i olika dimensioner.

Olika typer av Leca

Det finns många olika varianter av Leca anpassade för olika ändamål.

Lecakulor i sig är ett naturligt beständigt material varför Lecakulor lämpar sig väl i mark och används bl.a. vid vattenrening, som dränerande material men även i trädgården för att luckra upp jorden.

Lecablock används bl.a. i hus och källarväggar, tillbyggnader, murverk och även till pooler. Blocken i sig är okänsliga för fukt, men vill man undvika fukt i poolstommen kan väggen fuktskyddas (precis som i källarväggar). Det är mycket viktigt att återfyllnad görs med icke tjälfarligt material för att undvika eventuella skador på stommen vid tjäle. Även lasten från marktrycket avgör vilket material som bör användas, följ konstruktionsritningen med avseende på detta.

Beroende på hur stor och djup poolen ska vara anpassas dimensionen på Lecablocken. För en 4 x 8 meters pool med 1.5 meter djup rekommenderas enligt tillverkaren 300 mm block. OBS – kolla alltid med konstruktör vilken dimension som är rätt för just din pool, och dina krav på poolen. Ska poolen kunna tömmas, vara fribärande, hur stor är poolen, etc, det påverkar vilken dimension av block du ska ha och hur blocken armeras.

Det behövs följande block till poolstommen:

 • Leca Block – Utgör alla lager av poolstommen utom översta
 • Leca Passblock – Översta lagret på stommen

Nedan tabell beskriver Leca produkter som lämpar sig att bygga en pool med. Det är samma block som anävnds för källarväggar anpassade för att vara i mark.

Leca produktnamn Beskrivning
Leca Block Leca Block finns i många olika dimensioner. Kan användas mycket brett. Har hål i mitten vilket gör det lättare än t.ex. Leca Murblock. Har spår för armering.
Väljs detta block bör poolen tilläggsisloeras, då blocken ej är isolerande. Leca Block muras med tunnfogsbruk Weber Flexoheft M 2,5, enligt direktiv från tillverkaren.
Leca Isoblock 2.0 Leca Isoblock 2.0 finns i många olika dimensioner. Kan användas mycket brett. Blocket har ett isolerande skikt i mitten av blocket. Har spår för armering. Isolerande.

Oisolerade Leca Block – kostnader och priser

Riktpris och kostnad att bygga en poolstomme med Leca Block 300:

Poolstorlek* Poolstomme U-värde Dimensioner Cirkapris
4 x 8 meter Leca Block 300 0,7 W/m² °C 300x198x498mm Cirka 60 000 kr
inklusive armering och betong.

Det går åt ca 350 st. Leca Block.

* Höjd på poolen 1,5 meter för jämförelse

Leca Isoblock – kostnader och priser

Riktpris och kostnad att bygga en isolerad poolstomme med Leca Isoblock 2.0.

Poolstorlek* Poolstomme U-värde Dimensioner Cirkapris
4 x 8 meter Leca Isoblock 2.0 30 0,18 W/m² °C 300x197x500mm Cirka 82 000 kr
inklusive armering och betong.

Det går åt ca 350 st. Leca Isoblock.

* Höjd på poolen 1,5 meter för jämförelse

Halva poolen klar, här byggd med Murblock. Foto: Bjorkekarr Blogg

Leverantör och återförsäljare

Tillverkas av Weber/Saint Gobain.

Köp Leca Block hos Beijer byggmaterialhandel – klicka här
Köp Leca Isoblock 2.0 hos Beijer byggmaterialhandel – klicka här

Tillkommer

 • Frakt
 • Återfyllnadsmaterial
 • Poolgrund
 • Alla tillbehör och delar som utgör andra viktiga delar av poolens system ingår inte i ovan pris (liner, lister, trappa, värmepumpar m.m.)

Fördelar pool av Leca

 • Stabil och stark konstruktion med hög hållfasthet.
 • Lång livslängd, Leca är bra material i mark. Kräver rätt fuktskydd som förhindrar sprängning av blocken vid tjäle.
 • Leca Isoblock ger en välisolerad pool med cellplast i väggarna, vilket ger låga driftskostnader och en miljövänligare pool.
 • Då poolblocken är mindre kan poolen byggas fritt i utformning och i olika djup.
 • Kan byggas som fribärande pool, d.v.s. pool som inte är nedgrävda eller i sutterängtomt.
 • Altanen kan fästas i poolen för ökad stadga för pool och altan

Nackdelar med Leca pool

 • Tar tid och är tungt att mura upp och bygga stommen.
 • Lång ledtid tills poolen är badklar p.g.a torktiden för betongen i stommen (ca 1 månad)
 • Hela poolstommen behöver putsas.
 • Inget anpassat poolsystem. Det finns inga färdiga block med förskurna uttag för breddavlopp, belysning eller inlopp, och måste därför göras och anpassas själv.
Leca Lättklinker eller Lecakula som är ett vanligare namn

Vad består Lecablock av?

Lecablock består av Lecakulor som gjutits ihop med cement till ett block. Lecakulan i sin tur består av kalkfattig lera som hettats upp till 1100 grader, då den expanderar och bildar en kula med hårt keramiskt skal och poröst innanmäte med små luftceller.

Tänk på följande

 • Gäller någon garanti? Köper du blocken från byggvaruhandeln och bygger själv vem tar då ansvaret för poolstommen. Kolla med leverantören av Leca Blocken vad som gäller för garanti. Samma sak om poolstommen skulle falla in vid t.ex återfyllning, har du någon garanti från konstruktören?
 • Mura kräver bra väder. Regnar det måste hela stommen täckas över för att inte regnet ska samlas i hålen och lösa upp bruket.
 • Används Leca Block bör poolstommen tilläggsisoleras för att få en isolerad pool vilket rekommenderas för lägre driftkostnader och spara på miljön.
 • Stommen är lämpad för självbyggaren med erfarenhet av murning och armering.