Poolteknikrummet – poolens hjärna och hjärta

Man kan säga att poolteknikrummet är poolens hjärta och hjärna. Härifrån styr du vattencirkulationen i pooleln. Analogin bygger på att poolpumpen säkrar poolens cirkulation likt ett hjärta och med hjärnan menas att man i poolteknikrummet även installerar de nödvändiga tillbehör som behövs för rening. Men man kan även installera lite mer avancerade tillbehör såsom UV filter, styrning av klor, styrning av PH och andra viktiga värden såsom alkalinitet. Till det kommer elcentralen som också med fördel placeras i teknikrummet och vars el behövs för att driva poolen.

Vart placerar du din poolteknik

När det kommer till placeringen av teknikrummet finns det en rad olika alternativ, och kan medföra andra ändringar av trädgård eller uteplats. En generell regel är att placera teknikrummet max 15 meter ifrån poolen, annars krävs en starkare cirkulationspump.

Garage eller befintligt utrymme: Många väljer att ta vara på redan existerande möjligheter, exempelvis en tvättstuga, friggebod eller garage. Vanligt förekommande är också källaren, men se nedan varning för detta alternativ.

Teknikrum i poolstommen: Ett separat teknikrum som du bygger direkt i anslutning till poolen (nergrävt ej synligt). Många poolleverantörer har denna möjlighet, att man använder samma koncept som för poolen, och bygger en fyrkant på minst 2×1,5 meter.

Poolhus: Ett alternativ till teknikrum, kan vara att placera det i ett poolhus/attefallshus. Detta kan användas som uterum, gästhus osv, men även ha plats för ett teknikrum.

Nära din värmepump: Beroende på din värmepumps kapacitet, så kan man välja att koppla på sin pool mot redan existerande värmepump, varpå teknikrummet behöver ligga i anslutning till din värmepump.

Tillgänglighet: Vid eventuella skador, så vill du att ditt teknikrum är lätttillgängligt, för att enkelt komma åt komponenter och utföra reparationer.

Teknikrum i befintliga utrymmen

Många har en befintlig byggnad som ligger i anslutning till poolen och väljer därför att installera tillbehören där. Ofta är det ett garage eller ett förråd. Vissa installerar poolpump och filter i källaren. Tänk då på att en poolpump kan gå sönder och du kan lätt få omfattande vattenskador i källaren.

Bygg ett nytt poolteknikrum ovan eller under mark

Eftersom det flesta ändå gräver ner sin pool så kan man överväga att även gräva ner ett poolteknikrum. Det gör man då antingen direkt i anslutning till poolen eller nära polen. Man kan också bygga ett nytt poolteknikhus i anslutning till poolen. Med de nya attefallshusreglerna kan man ganska enkelt bygga utan bygglov.

Tänk på att det är bra om du inte har för stor höjdskillnad mellan bräddavloppet och pumpen för att minska belastningen på pumpen.

Vilka tillbehör hör hemma i teknikrummet

Följande tillbehör är självskrivna i ett teknikrum:

  • Poolpumpen som driver runt vattnet i poolen
  • Filter, med sand eller glas som rening

Här är några tillbehör till en pool som är lite mer avancerade men vanliga i teknikrummen

  • UV-ljus
  • Automatisk styrning av klor, alkanitet och ph

Elcentralen

De flesta tillbehören går på el. Poolens elcentral installeras med fördel i poolteknikrummet.

Viktigt med en avloppsbrunn i teknikrummet

Tänk på att installera en avloppsbrunn i teknikrummet. Detta är speciellt bra när du ska tömma poolen för vintern, men också bra ifall olyckan är framme. Men en avloppsbrunn är ofta inte dimensionerad för ett total haveri av poolpumpen, och därför bör elen vara inkopplad av behörig elektriker som klarar ett vattenläckage som täcker hela teknikrummet.

Inloppen är teknikrummets ingång till poolen

Vattnet går via bräddavloppet in till teknikrummet, där det cirkulerar igenom cirkulationspump, värmepump, reningsfilter och eventuellt UV-ljus. När det renade och uppvärma vattnet ska komma tillbaka till poolen, skjuts det ut via inloppet. Inloppen brukar vara lokaliserade i den kortändan som är längst ifrån teknikrummet. I och med att vattnet här kommer med ett tryck från cirkulationspumpen, så bidrar det till att driva runt vattnet i poolen. Normalt placeras inloppen i samband med din trappa, och här upplevs vattnet ofta varmt ifall poolen har varit öppen under längre perioder.

Bräddavlopp

Bräddavloppen är vattnets ingång till teknikrummet, innan det cirkulerar vidare. Bräddavloppen är alltid placerade mittemot inloppen för dess cirkulation, och är så gott som alltid placerade på kortändan. Bakom bräddavloppen sitter en filterbrunn, som filtrerar bort större skräp som exempelvis löv och annat, som man tömmer manuellt. Vattennivån får aldrig sjunka under bräddavloppen, då cirkulationspumpen riskerar att gå torr och brännas sönder. Bräddavloppen kan variera i storlek, och handlar egentligen mest om utseende. Man kan också välja om man vill ha en eller två bräddavlopp, som beror på hur stor pool du har. Bräddavloppen kan även fås i rostfritt.

De olika stegen in teknikrummet

När vattnet kommer in ifrån bräddavloppen till teknikrummet, är det första steget genom cirkulationspumpen. När vattnet kommer in har det som svagast tryck, varpå innan vattnet kan passera de andra stegen måste trycket öka. Nästa steg blir att passera reningsfiltret, för att få bort all större smuts och partiklar. Sedan beroende på tillvall cirkulerar vattnet igenom UV-filtret, pH- och klorvakt. Sista steget är värmepumpen, där vattnet återigen värms upp till dess valda temperatur innan det cirkulerar tillbaka ut via inloppen in i poolen.

Teknikrummet ger ifrån sig ljud

När du tänker över placering av teknikrummet, så bör du ha i åtanke att det ger ifrån sig ljud. Detta bör man ha i åtanke när man placerar ut sitt teknikrum. För att undvika störande ljud bör man placera teknikrummet i en källare, garaget, eller mer avlägset från umgängesytor. Cirkulationspumpen som driver runt vattnet i poolen tenderar att låta en hel del. De flesta cirkulationspumpar anger vilken decibel de ger ifrån sig, men även en tystare pump kan uppfattas som ett dovare muller liggande i bakgrunden. Pumpen är också något som driver dygnet runt.

Det finns cirkulationspumpar som skall vara mer effektiva och ljuddämpande. Dessa tenderar att kosta mer, och tar inte bort allt ljud, men är betydligt tystare. Ljudnivån blir också lägre av starkare pumpar. Om en cirkulationspump ligger på maxkapacitet, så låter den som mest, vilket går att undvika med starkare och mer lämpade för din pool.

Kostnadsfri offert på ditt poolbygge 👀?

X