Man kan säga att poolteknikrummet är poolens hjärta och hjärna. Härifrån styr du vattencirkulationen i pooleln. Analogin bygger på att poolpumpen säkrar poolens cirkulation likt ett hjärta och med hjärnan menas att man i poolteknikrummet även installerar de nödvändiga tillbehör som behövs för rening. Men man kan även installera lite mer avancerade tillbehör såsom UV filter, styrning av klor, styrning av PH och andra viktiga värden såsom alkalinitet. Till det kommer elcentralen som också med fördel placeras i teknikrummet och vars el behövs för att driva poolen.

Vart placerar du din poolteknik

När det kommer till placeringen är det vanligaste att placera teknikrummet:

  • i befintliga utrymmen såsom i garaget, närliggande förråd eller liknande. Många väljer källaren – men se nedan varning för detta alternativ
  • i ett separat teknikrum som du bygger i anslutning till poolen

Teknikrum i befintliga utrymmen

Många har en befintlig byggnad som ligger i anslutning till poolen och väljer därför att installera tillbehören där. Ofta är det ett garage eller ett förråd. Vissa installerar poolpump och filter i källaren. Tänk då på att en poolpump kan gå sönder och du kan lätt få omfattande vattenskador i källaren.

Bygg ett nytt poolteknikrum ovan eller under mark

Eftersom det flesta ändå gräver ner sin pool så kan man överväga att även gräva ner ett poolteknikrum. Det gör man då antingen direkt i anslutning till poolen eller nära polen. Man kan också bygga ett nytt poolteknikhus i anslutning till poolen. Med de nya attefallshusreglerna kan man ganska enkelt bygga utan bygglov.

Tänk på att det är bra om du inte har för stor höjdskillnad mellan bräddavloppet och pumpen för att minska belastningen på pumpen.

Vilka tillbehör hör hemma i teknikrummet

Följande tillbehör är självskrivna i ett teknikrum:

  • Filter, med sand eller glas som rening
  • Poolpumpen som driver runt vattnet i poolen

Här är några tillbehör till en pool som är lite mer avancerade men vanliga i teknikrummen

  • UV-ljus
  • Automatisk styrning av klor, alkanitet och ph

Elcentralen

De flesta tillbehören går på el. Poolens elcentral installeras med fördel i poolteknikrummet.

Viktigt med en avloppsbrunn i teknikrummet

Tänk på att installera en avloppsbrunn i teknikrummet. Detta är speciellt bra när du ska tömma poolen för vintern, men också bra ifall olyckan är framme. Men en avloppsbrunn är ofta inte dimensionerad för ett total haveri av poolpumpen, och därför bör elen vara inkopplad av behörig elektriker som klarar ett vattenläckage som täcker hela teknikrummet.