Poolteknikrummet – poolens hjärna och hjärta

Man kan säga att poolteknikrummet är poolens hjärta och hjärna. Härifrån styr du vattencirkulationen i pooleln. Analogin bygger på att poolpumpen säkrar poolens cirkulation likt ett hjärta och med hjärnan menas att man i poolteknikrummet även installerar de nödvändiga tillbehör som behövs för rening. Men man kan även installera lite mer avancerade tillbehör såsom UV filter, styrning av klor, styrning av PH och andra viktiga värden såsom alkalinitet. Till det kommer elcentralen som också med fördel placeras i teknikrummet och vars el behövs för att driva poolen.

Vart placerar du din poolteknik

När det kommer till placeringen av teknikrummet finns det en rad olika alternativ, och kan medföra andra ändringar av trädgård eller uteplats. En generell regel är att placera teknikrummet max 15 meter ifrån poolen, annars krävs en starkare cirkulationspump.

Garage eller befintligt utrymme: Många väljer att ta vara på redan existerande möjligheter, exempelvis en tvättstuga, friggebod eller garage. Vanligt förekommande är också källaren, men se nedan varning för detta alternativ.

Teknikrum i poolstommen: Ett separat teknikrum som du bygger direkt i anslutning till poolen (nergrävt ej synligt). Många poolleverantörer har denna möjlighet, att man använder samma koncept som för poolen, och bygger en fyrkant på minst 2×1,5 meter.

Poolhus: Ett alternativ till teknikrum, kan vara att placera det i ett poolhus/attefallshus. Detta kan användas som uterum, gästhus osv, men även ha plats för ett teknikrum.

Nära din värmepump: Beroende på din värmepumps kapacitet, så kan man välja att koppla på sin pool mot redan existerande värmepump, varpå teknikrummet behöver ligga i anslutning till din värmepump.

Tillgänglighet: Vid eventuella skador, så vill du att ditt teknikrum är lätttillgängligt, för att enkelt komma åt komponenter och utföra reparationer.

Teknikrum i befintliga utrymmen

Många har en befintlig byggnad som ligger i anslutning till poolen och väljer därför att installera tillbehören där. Ofta är det ett garage eller ett förråd. Vissa installerar poolpump och filter i källaren. Tänk då på att en poolpump kan gå sönder och du kan lätt få omfattande vattenskador i källaren.

Bygg ett nytt poolteknikrum ovan eller under mark

Eftersom det flesta ändå gräver ner sin pool så kan man överväga att även gräva ner ett poolteknikrum. Det gör man då antingen direkt i anslutning till poolen eller nära polen. Man kan också bygga ett nytt poolteknikhus i anslutning till poolen. Med de nya attefallshusreglerna kan man ganska enkelt bygga utan bygglov.

Tänk på att det är bra om du inte har för stor höjdskillnad mellan bräddavloppet och pumpen för att minska belastningen på pumpen.

Vilka tillbehör hör hemma i teknikrummet

Följande tillbehör är självskrivna i ett teknikrum:

  • Poolpumpen som driver runt vattnet i poolen
  • Filter, med sand eller glas som rening

Här är några tillbehör till en pool som är lite mer avancerade men vanliga i teknikrummen

  • UV-ljus
  • Automatisk styrning av klor, alkanitet och ph

Bygg ett nytt poolteknikrum ovan eller under mark

Elcentralen

De flesta tillbehören går på el. Poolens elcentral installeras med fördel i poolteknikrummet.

Viktigt med en avloppsbrunn i teknikrummet

Tänk på att installera en avloppsbrunn i teknikrummet. Detta är speciellt bra när du ska tömma poolen för vintern, men också bra ifall olyckan är framme. Men en avloppsbrunn är ofta inte dimensionerad för ett total haveri av poolpumpen, och därför bör elen vara inkopplad av behörig elektriker som klarar ett vattenläckage som täcker hela teknikrummet.

Inloppen är teknikrummets ingång till poolen

Vattnet går via bräddavloppet in till teknikrummet, där det cirkulerar igenom cirkulationspump, värmepump, reningsfilter och eventuellt UV-ljus. När det renade och uppvärma vattnet ska komma tillbaka till poolen, skjuts det ut via inloppet. Inloppen brukar vara lokaliserade i den kortändan som är längst ifrån teknikrummet. I och med att vattnet här kommer med ett tryck från cirkulationspumpen, så bidrar det till att driva runt vattnet i poolen. Normalt placeras inloppen i samband med din trappa, och här upplevs vattnet ofta varmt ifall poolen har varit öppen under längre perioder.

Bräddavlopp

Bräddavloppen är vattnets ingång till teknikrummet, innan det cirkulerar vidare. Bräddavloppen är alltid placerade mittemot inloppen för dess cirkulation, och är så gott som alltid placerade på kortändan. Bakom bräddavloppen sitter en filterbrunn, som filtrerar bort större skräp som exempelvis löv och annat, som man tömmer manuellt. Vattennivån får aldrig sjunka under bräddavloppen, då cirkulationspumpen riskerar att gå torr och brännas sönder. Bräddavloppen kan variera i storlek, och handlar egentligen mest om utseende. Man kan också välja om man vill ha en eller två bräddavlopp, som beror på hur stor pool du har. Bräddavloppen kan även fås i rostfritt.

De olika stegen in teknikrummet

Teknikrummets funktion är att rena vattnet, och för detta krävs en konstant cirkulaiton av vattnet. Detta är inget som kommer vara märkbart för dig som badar, annat än vid inloppen där man kan känna ett visst tryck.

Cirkulationen påbörjas vid bräddavloppen, där vattnet passerar igenom en enklare brunn, som filtrerar bort skräp så som löv och grenar. Brunnen behöver därmed tömmas emellanåt. Från brunnen åker vattnet vidare in i teknikrummet, där första passagen är genom cirkulationspumpen, som ökar hastigheten på vattnet. När vattnet kommer in i teknikrummet har det som svagast tryck, varpå trycket måste öka innan nästa steg. Nästa steg blir att passera reningsfiltret, som kan bestå av sand eller glas. Här filtreras all smuts och dess partiklar bort, genom mekanisk rening. Det som inte kan renas bort i reningsfiltret behöver hanteras med klor. Sedan beroende på tillvall cirkulerar vattnet igenom UV-filtret, pH- och klorvakt. Efter det så passerar vattnet igenom värmepumpen, som är det sista steget. Här värms vattnet upp till förvald temperatur, innan det cirkulerar ut igenom inloppen, lokaliserade på motsatt sida från Bräddavloppen. På så sätt skapas en konstant cirkulation på vattnet, och håller din pool ren.

Kopplingar i teknikrummet

Likt beskrivet ovan florerar vattnet igenom teknikrummet, och här finns ett antal kopplingar som kopplar samman all poolteknik, med PWC slangar och bräddavloppen/inloppen.

PVC-rör: Till inloppen, samt i teknikrummet använder man sig av styva PVC-rör, som kopplas mot kopplingar. Dessa går inte att ha nedgrävda, men är mycket bättre lämpade för teknikrumemt på grund av dess styvhet. Rören består av PVC plast, med 50 mm i diameter.

Slang: Istället för PVC-rör, har man en slang med 50 mm i diameter, som går mellan Bräddavlopept till teknikrummet, och från teknikrummet till inloppen. PE-slangen kan grävas ner under marken, och kommer normalt levererad som 30 meter lång.

Vinkelkoppling (Inlopp): Har en gänga med klämring på sin sindia, som gör att den kan användas för att koppla samman inloppen med PE-slangen.

Rak koppling: Samma som vinkelkoppling, dvs en klämring med gänga. Används här istället när PE-slangen skall kopplas mot PVC-rör, i teknikrummet. Normalt en för ingång och en för utgång

Vinkelkoppling(Bräddavlopp): Används för att för att bräddavloppen skall kopplas mot PVC slang.

Skarvad koppling: Är en vinkelkoppling, men med fästen för att fästa PE-slang med PE-slang.

T-koppling: Delar på flödet från en PE-slang, under marken. Används till inloppen då man normalt har två, kan beroede på poolstorlek även behövas till bräddavloppen.

Avstängningskran: Lokaliserade i teknikrummet. Kan användas för att stoppa till och från flödet från teknikrummet. Därmed har man en avstängingskran vid ingången och utgången från teknikrummet.

T-skarv: En skarvad vinkel för för PVC-rör i teknikrummet. Består av enklare plast, som inte är gjord för att vara nedgrävd, utan enbart lokaliserad inomhus.

PVC-övergång: Används tillsammans med en rak koppling som har en klämring, som övergång mellan teknikrumemt och markslangen. Kan även användas mellan markslang och inlopp.

Universalkoppling: Kopplar PVC-rör med reningsfiltret

Cirkulationspumps koppling: Möjliggör koppling mellan poolpumpen och PVC-rör.

Teknikrummet ger ifrån sig ljud

När du tänker över placering av teknikrummet, så bör du ha i åtanke att det ger ifrån sig ljud. Detta bör man ha i åtanke när man placerar ut sitt teknikrum. För att undvika störande ljud bör man placera teknikrummet i en källare, garaget, eller mer avlägset från umgängesytor. Cirkulationspumpen som driver runt vattnet i poolen tenderar att låta en hel del. De flesta cirkulationspumpar anger vilken decibel de ger ifrån sig, men även en tystare pump kan uppfattas som ett dovare muller liggande i bakgrunden. Pumpen är också något som driver dygnet runt.

Det finns cirkulationspumpar som skall vara mer effektiva och ljuddämpande. Dessa tenderar att kosta mer, och tar inte bort allt ljud, men är betydligt tystare. Ljudnivån blir också lägre av starkare pumpar. Om en cirkulationspump ligger på maxkapacitet, så låter den som mest, vilket går att undvika med starkare och mer lämpade för din pool.