bräddavlopp

Bräddavlopp för pool

Bräddavloppet är en viktig del i poolens reningssystem samt även poolvattnets utlopp. Skräp som ligger i ytvattnet sugs in i breddavloppet och samlas upp i en silkorg. Idag använder man bräddavlopp i exempelvis pooler, bassänger, dammbyggnader och även avloppsledningar.

Fakta kring bräddavlopp

  • Bräddavlopp är en viktig del i poolens rening och fungerar som ett filter
  • Bräddavloppet är poolvattnets utlopp

Det rekommenderas att man har två bräddavlopp för att minska risken att poolpumpen går torr om bräddavloppet sätts igen. Det är inte ovanligt att det samlas mycket löv i bräddavloppet och då kan vattenutflödet stanna av och poolpumpen får inget vatten att cirkulera. Risken finns då att pumpen tar skada. Även rening och uppvärmningen stannar om inget vatten cirkuleras. Antalet bräddavlopp påverkas dock av hur stor pool man har. För de mindre poolerna är det dock vanligt att bara ha ett bräddavlopp, vilket blir ett sätt att skära ner på kostnaden.

Bräddavloppet del av poolens cirkulationssystem

En del i poolens cirkulationssystem utgörs av bräddavloppet, som tack vare sin silkorg fungerar som en ytvattenrenare. Den fångar effektivt grövre flytande skräp såsom exempelvis flugor, löv och barr. Allt vatten i en pool bör passera detta reningsverk ungefär 3-6 gånger per dygn och detta för att vattnet som ska hållas rent.

Bräddavloppet renar ytvattnet

Bräddavloppet är försett med en klafflucka som ställer in sig efter vattenytan. Tack vare denna klafflycka ökar strömningshastigheten på ytvattnet och detta i sin tur medför att oönskat skräp på poolens vattenyta sugs in i bräddavloppet. När cirkulationspumpen sedan suger vatten från bräddavloppet trycks skräpet vidare till silkorgen. Denna silkorg bör man se till att regelbundet tömma, helst 1 gång/vecka. Värt att tänka på är att man placerar bräddavloppet vänd mot den vanligaste vindriktningen och detta eftersom att det då minskar behovet av den manuella rengöringen av poolen.

Vattenflödet skapas av pumpen

I bräddavloppet skapas det ett ”sug” av pumpen och detta leder till att vattnet sedan trycks genom reningsfiltret, vanligtvis ett sand eller glasfilter, vidare genom poolvärmaren och tillbaka till poolen via de så kallade inloppsmunstyckena. Man brukar vanligtvis ha två inlopp och dessa brukar placeras mittemot bräddavloppen

Estetik

Bred
Medium
Smal

Det finns flera olika varianter av bräddavlopp. Man brukar dela upp bräddavloppen i bred, medium och sedan en smalare variant. Alla tre ska fylla samma funktion och kunna hantera samma vattenmassor. Standard varianten “medium” har den högsta cirkulationskapaciteten, och det kan räcka med endast en för mindre pooler, medan smal eller bred kan kräva exempelvis två. Men i de flesta fall handlar val av bräddavlopp endast om estetik och vad man anser vara mest tilltalande för ögat. Bräddavlopp kommer vara den detalj i poolen som syns mest, så underskatta inte hur de påverkar utseendet av din pool.

Rostfritt

Så gott som alla pooltillbehör kommer i rostfritt, som är ett bra sätt att få din pool att sticka ut samt ge just din en unik känsla. Plasttillbehör är det absolut vanligaste idag, men också anledningen till att fler börjar välja rostfria tillbehör. På grund av att de görs i ett starkare material finns det ett större utbud i former och modeller på rostfria bräddavlopp. Ovanstående bräddavlopp finns även som rostfritt. Nackdelen med rostfria detaljer är att de endast är kompatibla med en klorpool, och fungerar alltså inte med en saltpool. För inspiration se utbud av rostfria bräddavlopp hos Pahlen.

Pris

Pris på bräddavlopp kan variera kraftigt. Plast är helt klart det billigaste alternativet och ligger på ca 1 600 – 3 100 kr för ett standard bräddavlopp. Det gör en klar skillnad om man behöver en eller två bräddavlopp, samtidigt som det är en låg utgift med hänsyn till poolbyggets totala kostnad.

Rostfria bräddavlopp är en prisklass upp, och varierar mellan 6 950 upp till 12 600 kr beroende på modell och storlek.

De vanligaste leverantörerna av Bräddavlopp är:

  • Pahlen
  • Fluida
  • Hayward

Montera bräddavlopp

Att placera ut bräddavlopp kan skilja sig lite. Vissa typer av poolsystem kommer med färdiga block anpassade efter bräddavloppen. Dessa sitter på kortsidan, med en utskärning högst upp runt krönbalken. Vissa poolsystem kommer inte med en sån här lösning, men det är något man enkelt kan  göra själv. Hur man sågar varierar beroende på material. Har man en poolstomme gjord av cellplast, använder mans ig av en cellplastkniv, annars använder man sig av en lämplig såg.