Bräddavloppet är en viktig del i poolens reningssystem samt även poolvattnets utlopp. Skräp som ligger i ytvattnet sugs in i breddavloppet och samlas upp i en silkorg. Idag använder man bräddavlopp i exempelvis pooler, bassänger, dammbyggnader och även avloppsledningar.

Fakta kring bräddavlopp

  • Bräddavlopp är en viktig del i poolens rening och fungerar som ett filter
  • Poolens utlopp

Det rekommenderas att man har två bräddavlopp för att minska risken att poolpumpen går torr om bräddavloppet sätts igen. Det är inte ovanligt att det samlas mycket löv i bräddavloppet och då kan vattenutflödet stanna av och poolpumpen får inget vatten att cirkulera. Risken finns då att pumpen tar skada. Även rening och uppvärmningen stannar om inget vatten cirkuleras.

Bräddavloppet del av poolens cirkulationssystem

En del i poolens cirkulationssystem utgörs av bräddavloppet, som tack vare sin silkorg fungerar som en ytvattenrenare. Den fångar effektivt grövre flytande skräp såsom exempelvis flugor, löv och barr. Allt vatten i en pool bör passera detta reningsverk ungefär 3-6 gånger per dygn och detta för att vattnet som ska hållas rent.

Bräddavloppet renar ytvattnet

Bräddavloppet är försett med en klafflucka som ställer in sig efter vattenytan. Tack vare denna klafflycka ökar strömningshastigheten på ytvattnet och detta i sin tur medför att oönskat skräp på poolens vattenyta sugs in i bräddavloppet. När cirkulationspumpen sedan suger vatten från bräddavloppet trycks skräpet vidare till silkorgen. Denna silkorg bör man se till att regelbundet tömma, helst 1 gång/vecka. Värt att tänka på är att man placerar bräddavloppet vänd mot den vanligaste vindriktningen och detta eftersom att det då minskar behovet av den manuella rengöringen av poolen.

Suget skapas av pumpen

I bräddavloppet skapas det ett sug av pumpen och detta leder till att vattnet sedan trycks genom reningsfiltret, vanligtvis ett sandfilter, vidare genom poolvärmaren och tillbaka till poolen via de så kallade inloppsmunstyckena. Man brukar vanligtvis ha två inlopp och dessa brukar placeras mittemot bräddavloppen