automatisk ph klor pool

Automatisk eller manuell rening av poolen

Många som har pool idag renar sin pool manuellt med klor och balansering av pH. Man gör det med klortabletter och med pH+ och pH- tabletter eller pulver. Det är jätteviktigt att pH nivån är bra för att klorregleringen ska fungera optimalt.

Det finns idag ett antal olika lösningar för automatisk rening. UV ljus är ett av de system som minskar förbrukningen av klor. Det är därför en mycket bra del av en reningslösning för pooler. Många väljer att också att installera automatisk balansering av klor och pH nivåer, vilket vi kommer gå igenom nedan.
Läs mer om poolkemi här

Olika lösningar för automatisk pH och klorreglering

De stora leverantörerna av poolutrustning har olika lösningar, några av dem är:
– Pahlens minimaster
– Gullberg Janssons lösning
– Fluidra’s lösning

Hur fungerar automatiska reningslösningar?

De olika lösningarna vi tittat på har olika former av:
– flödeskontroll
– påfyllning av klor automatisk
– påfyllning av pH +/- automatiskt
– mätning av pH halt (manuell alt automatisk)
– mätning av klorhalt (manuell alt automatisk)

Skillnad mellan olika lösningar

Det som man bör tänka på när man väljer en automatisk rening är
– installationsförfarandet
– användarvänlighet i drift
– pris
– support

Installationsförfarandet

Installationen av den automatiska reningen varierar kraftigt i komplexitet. Ju komplexare lösning man har dest större risk till fel. Vi vill inte ”skriva ner” leverantörers olika lösningar. Vi nöjer oss att konstatera att Gullberg Janssons lösning är mycket enkel att förstå och att installera.

Användarvänlighet

När man ska köpa en automatisk rening vill man att den ska vara just ”automatisk”. Därför letar vi efter lösningar som användarna kan installera, kalibrera och sen bara låta vara. Det inbegriper att lösningar som har automatisk avläsning av klor och pH är rekommenderat. Annars menar vi att halva poängen med reningen är borta.

Priset är en viktig faktor

Som vanligt är mängden funktioner och användarvänlighet etc. i relation till priset. Ju bättre desto mer kostar det.

Supporten

Undersök alltid supportvillkoren. De flesta leverantörer har god support, men skapa dig en egen uppfattning innan köp.

Placering av automatiska reningen

Den automatiska reningen placeras nära sandfilter och poolpump. Många har byggt ett poolteknikrum som inte är så stort och då kan det bli lite knixigt att koppla lösningarna på rören.

Säkerhet och åtkomst av farliga vätskor

Precis som pH +/- tillsatser till poolen så använder de automatiska lösningarna ofta större flaskor som kopplas till den automatiska reningen. Denna lösning bör därför placeras i teknikrummet på ett säkert sätt så barn inte kan komma åt flaskorna.