Nivåvakt för pool

När poolvattnet avdunstar sjunker vattennivån i poolen. För att undvika skador på poolsystemet behöver man därför regelbundet kontrollera vattennivån och fylla på poolen med vatten. Med hjälp av en nivåvakt säkerställer man att vattennivån i poolen alltid är rätt.

Varför har man en nivåvakt

En nivåvakt är givaren som känner av vattennivån i poolen, och används för att vara helt säker på att en pool håller samma vattennivå. Detta är något som alla pooler är känsliga för. Bräddavloppet har en viss höjd och om man är borta några dagar och vattnet dunstar så kan pumpen plötsligt gå torr och förstöras.

Men det är trots allt ganska ovanligt att man installerar denna utrustning då den ses som lite lyx och gör poollösningen mer komplex. För vissa pooler är det dock extra viktigt där man exempelvis vill behålla en jämn nivå i poolen. En sådan lösning är overflow/infinity poolen där man av estetiska skäl vill att vatten ska flöda jämnt över ena kortsidan ofta. Då kan inte vattennivån variera alltför mycket utan att störa poolens cirkulation. Därför installeras nästan alltid en nivåvakt vid overflow pooler.

Nivåvaktens placering

Man vill ju inte lägga flera hundratusen kronor på en fin pool och sedan ha ganska fula delar på poolen som förstör intrycket. Detta är en av utmaningarna med en nivåvakt för pooler. Det finns olika lösningar, antingen kan man ha en som installeras på kanten av poolen, eller så gömmer man nivåvakten.

Ett alternativ är att gömma poolvakten bakom pooltrappan. Då beställer man en 9×4 meters pool istället för 8×4 och sedan ställer man in trappan en halv meter och har sedan utrymmet bakom pooltrappan till nivåvakten. Även andra delar av poolsystemet ryms bakom trappen med denna lösning. Tänk isåfall på att du måste också kunna göra rent bakom trappan på ett enkelt sätt.

Vanliga pooler har ingen yttre koppling till vatten

Det verkar konstigt för många som inte ägt en pool, men en vanlig pool står inte i förbindelse med vatten utifrån. Påfyllnad görs normalt sett med vatten från en trädgårdsslang eller liknande.

Ihop med nivåvakten installeras oftast automatisk vattenpåfyllnad

För att ha nytta av funktionen som nivåvakten tillför så behöver man också produkter för att automatisera påfyllningen av vatten till poolen när vattennivån blir för låg.