poolpump

Poolpump – viktigt inför valet

Poolpumpen är hjärtat i poolsystemet som pumpar runt vattnet genom rening och uppvärmning. Poolpumpens funktion är alltså helt central för att vattnet ska vara rent och badtjänligt. Alla poolsystem har en poolpump, och det finns ett par viktiga aspekter att ta hänsyn till när du ska välja pump.

Vattnet pumpas runt i systemet från bräddavloppet, vidare genom filter och värmare och tillbaka till poolen via inloppsmunstyckena. Det finns tre saker att ta ställning till och förhålla sig till inför valet av poolpump.

  • kapacitet
  • kvalité
  • placering

Poolpumpens kapacitet

Som grundregel ska poolpumpen cirkulera och pumpa runt allt vatten i poolen minst 4-5 gånger per dygn. Storleken på din pool avgör alltså vilken kapacitet poolpumen ska ha. Normalt anges kapaciteten både watt, hk samt m3/h.

Kvalite på pumpen

Valet av kvalite avgörs, förutom hur mycket pengar du vill lägga, även på hur varmt du har i poolen och hur mycket du badar. En varmare pool kräver mer kemikalier som i sin tur belastar poolpumpen. Även faktorer som hur tyst pumpen är kan påverka ditt val. Livslängd är en annan faktor. En pump av hög kvalite är tyst, består av korrosionsfria material (tex brons och rostfritt) och har en lång drifttid.

Poolpumpens placering

Poolpumpens placering är viktigt för att inte belastningen på pumpen ska bli onödigt hög. Optimalt ska pumpen placeras i höjd med bräddavlopp och inloppsmunstycke för att slippa pumpa vatten i horisontell led. Pumpen ska placeras i poolens närområde, riktvärde brukar var max 10 meter.

Kostnadsfri offert på ditt poolbygge 👀?

X