sandfilter pool

Sandfilter till poolen – renar effektivt poolvattnet

Det finns en uppsjö varianter och alternativ av rening till din pool. Ett av de mest naturliga, miljövänliga och effektivaste alternativen är ett så kallat sandfilter. Här används samma koncept som naturen själv använder vid vattenrening, nämligen helt vanligt sand.

Ett sandfilter är naturligt, miljövänligt och effektivt sätt att rena poolen

Hur fungerar ett sandfilter

sandfilter-pool
Sandfilter för effektiv rengöring av poolvatten

Ett sandfilter består av sand inkapslat i en sluten behållare. Här utnyttjas sandens naturliga och unika filtreringsegenskaper, vilket gör det till en av de mest underhållsfria och effektivaste metoder för rening av vatten. Sanden som används är en mycket finkornigt sand (#20 silica sand) med bra egenskaper för vattenrening. Det är sandkornets uppbyggnad och struktur som gör det lämpligt för rening av vatten. Sandkornet är taggit och består av många vassa kanter där smutspartiklar lätt fastnar. Eftersom sanden packas tätt fångas även större partiklar som hår och liknande som också finns i poolvattnet.

Poolvattnet pumpas runt i poolsystemet och in genom sandfiltret. Vattnet leds in uppifrån, trycks ner genom den fina sanden och kommer ut från botten av sandfiltret. Smuts och partiklar som finns i det skitiga poolvattnet fastnar i sanden och ut kommer helt klart och rent vatten fritt från smutspartiklar. Sanden klarar av att fånga partiklar av storleken 20 – 100 micrometer. Observera att sandfiltret enbart renar vattnet från smuts, och inte från bakterier. Det räcker alltså inte bara med ett sandfilter för att få ett bra hälsosamt vatten. Till vattenreningen krävs även poolkemi som håller vattnet fritt från farliga bakterier som kan, i värsta fall, orsaka i allvarliga sjukdomar.
Läs mer om poolkemi här

Sandfiltret renar vattnet från smuts, inte från bakterier

Backspolning

Vart eftersom smuts samlas i sandfilltret minskar reningseffekten och vattenflödet blir sämre. Som en konsekvens stiger då trycket i behållaren och detta ger en indikation på att sandfiltret behöver rengöras. Vid tryck över 8-10 bar utför man något som kallas backspolning. Poolpumpen stängs tillfälligt av och via en ventil kopplas det vanliga hus-vattnet på. Rent kranvatten flödar nu genom sandfiltret fast från andra hållet och ut i avloppet. På bara några minuter har sanden spolats ren och smutsen ut i avloppet. När backspolningen är klar kopplas åter poolvattnet på via ventilen på sandfiltret och poolpumpen startas.

Hur ofta måste man backspola?
Det beror givetvis på hur stor poolen är, hur stort sandfiltret är samt hur ofta och hur många som badar. Räkna med att badintensiva dagar kräver backspolning en till två gånger i veckan.

Underhåll av sandfilter

Att underhålla ett sandfilter är mycket enkelt. Utöver att regelbudet backspola filtret behöver sanden endast bytas ut ungefär var 5 – 10e år. Över tid slipas sandpartiklarnas vassa kanter ner när de pressas mot varandra och dess förmåga att fånga upp smutspartiklar försämras. Dessutom fastnar även mineraler och det bildas kalkavlagringar runt sandkornen vilka ej försvinner vid backspolning. Det bidrar till att sandens förmåga att fånga smuts successivt försämras.