dränera pool med dräneringsror

Dränering av pool – behövs det?

Ingen pool mår bra av att stå i vatten. Speciellt inte pooler gjorda av organiskt material och plast. Funktionen blir sämre och livslängden på poolen går ner. Isolerade pooler tappar exempelvis isoleringsförmåga och poolen mår inte bra.

Har du högt grundvatten?

Kontrollera med kommunen om du har högt grundvatten. Har du det bör du undersöka hur detta påverkar din placering av poolen och om du ska gräva ner den överhuvudtaget. Vi rekommenderar definitivt en betongplatta som cementerar fast poolen i marken bättre än dränerande material (som släpper igenom vatten enkelt). Poolgrunden i sig ska dock vila på dränerande material. Här är det betongen som väger och som därmed gör poolen mer robust. Men som vi sa ovan – ingen pool mår bra av att stå i vatten.

Alla kan få högt grundvatten ibland

Även i marker som inte har högt grundvatten kan det bli översvämningar. Det är ofta då människor får problem med poollyftning.

Trästomme extra känslig

Stommar gjorda i trä består av organiskt material. Organiskt material bör inte ha ständig kontakt med vatten. Därför är vi i grunden tveksamma till poolstommar av trä. Har man högt grundvatten bör man helt enkelt välja en annan grundstomme eller fundera på en fribärande pool.

Plaststomme lyfter lätt

Stommar gjorda i plast är väldigt lätta. Det är positivt att poolen är lätt i många hänseenden men inte bra om man har högt grundvatten. Grundvattnet trycker helt enkelt upp poolen som därmed lyfter. Har man högt grundvatten så rekommenderas en annan lösning än nergrävd plastpool.

Poollyftning inte enda problemet

Man behöver tänka igenom sin dräneringslösning ordentligt om man vill förhindra vatten- och frostskador runt pool.

Att dränera 1,5 meter ner är inte superlätt

När man är nere på 1,5 meters djup så är det inte superenkelt att bara leda bort vattnet. Vart ska det ta vägen. För en sutterängtomt kan det vara enkelt men för en platt tomt kan det krävas pumpar och liknande.

Lösningar vid normala situationer

  • Självfallande dränering. Ett sätt att lösa dränering av pool är att använda självfallande dränering. Om tomten tillåter så innebär detta att du leder ut markvfukt och vatten ifrån poolen under ut i en bäck eller liknande.
  • Dräneringspump. Du pumpar helt enkelt bort vattnet från området kring poolen och leder bort vattnet till dagvattenledningar eller diken.
  • Dräneringsbrunn. För pooler som normalt sett inte har problem med högt grundvatten är det ändå bra med en dräneringsbrunn som gör det möjligt för dig att kontrollera vattennivån. Om denna är för hög kan du stoppa ner en pump temporärt och föra bort vattnet tills vattennivån sjunker undan.

Dräneringspump för pool

Som skrivet ovan, rekommenderas det att ha en dräneringspump, lokaliserad i din brunn. Vattnet behöver dock ta vägen någonstans, och beroende på din omgivning kan det ledas till närmaste vattendrag, alternativt dagvatten. Har man ingen av dessa två, bör man se över att använda en stenkista.

Dagvatten är en del av svensk infrastruktur, vars syfte är att föra bort regnvatten och dräneringsvatten. Det bör därmed vara möjligt att koppla på sig mot detta, ifall man bor i villaområde.

Skulle man bo utkanten av ett område, eller om man har en större tomt, så kan man behöva en stenkista. Stenkistan består av ett plasthålrum, som är nedgrävt och fyllt med stenar. En stenkista silar därmed ut vattnet långsamt från kistan. Man klär den även i fiberduk för att undvika slam utifrån

Skulle man märka att ens dräneringspump går på högvarv, kan det innebära att man har läckage i poolen, som kan härledas till kopplingar eller eventuellt linern.

Material för att dränera effektivt

Dränering kan vara knepigt, speciellt desto djupare ner i marken man jobbar. Det är väldigt vanligt att man klär sin markgrop i en markduk, gjord utav fiber. Markduk behövs inte på alla tomter och beror på jordlager. En markduk är ett enkelt sätt för att hålla din botten torr då den skyddar mot fuktig jord, samt att beroende på kvalitet kan vara vattenavstötande. Nästa steg kan bli diverse berglager, oftast makadam. Makadamen skyddar din poolstomme från att ligga i kontakt med fuktig jord. Denna packas med en padda för att undvika ojämnheter.