Den här artikeln kommer att i detalj gå igenom hur du gräver och utför markarbetet för din pool. Oavsett poolsystem så gäller följande artikel.

Innan du börjar markera ut för poolen och börjar gräva “måste” du undersöka om det finns ledningar i marken. Det kan vara el eller vattenledningar i marken. Information hittar du på ledningskollen.se

Vad kostar grävningen för poolen

Först tar vi det viktigaste och som vi får mycket frågor kring. Det är vår erfarenhet att grävningen för en 6 x 3,5 meters pool kostar cirka 50 000 kr. Samtidigt med det sagt är det viktig att veta att grävningen är ett av de vanligaste trätoämnen mellan entreprenörer och beställare. Var därför noga med vad som ingår och inte.

Här följer några specialfall

  • Grävaren träffar på berg, vad gäller då? Ingår sprängning?
  • Mer matjord än tänkt. Vad gäller då?
  • Ingår bortförsel av jorden?

Hur brett och långt ska man gräva i förhållande till poolens innermått?

Du behöver arbetsyta när du ska montera din pool och olika poolstommar kräver olika mycket utrymme. Följ alltid anvisningarna från leverantören, de ska ge instruktioner för vilket mått som behövs. Om du saknar instruktioner kan du som tumregel räkna med att få plats med poolstommen samt arbetsyta vid montaget av hela poolen. Arbetsytan varierar med poolkonstruktion men en riktlinje är 0,5 meter extra runt hela poolen.

Behöver du dränera din pool?

Ingen pool mår bra av att stå i vatten. Då blir funktionen sämre och livslängden på poolen går ner.

Läs mer här om dränering av din pool

Tänk igenom poolen i höjdled

För att veta exakt hur du ska gräva är det viktigt att man skapar sig en uppfattning om hur djupt du behöver gräva. Här kommer tomtens disposition vara helt avgörande. Vissa tomter sluttar och då behöver du gräva mer i ena änden och så vidare. Detta gäller även infästningar i altaner och liknande så altanen hamnar i rätt linje. Har du en poolgrund bygger denna ofta runt 20 cm som du behöver ta med i beräkningen. Även dränerande material under grunden som makadam bygger i höjdled beroende på hur mycket du lägger. Minst 10 cm är vanligt. Tänkt på att det är jobbigt att ändra i höjdled efter att grävaren lämnat bygget.

Märka ut poolens yttermått

Du börjar med att märka ut poolens yttermått. Markera hörnen och bind en murarlina runt. För att vara säker på att formen är rektangulär mät diagonalerna som ska vara exakt lika långa. Då vet du att poolen har 90 grader i alla hörn och är rektangulär.

POOLBYGGARE
Behöver du hjälp med grävning? Eller allt markarbete?

KONTAKTA POOLBYGGARE

Märk ut för grävaren

Genom att märka ut poolens mått har du fått en startpunkt. Nu behöver du markera vart grävaren ska gräva. Det gör du genom att markera för poolen plus det extra utrymme som behövs för montering och dränering. Följ pooltillverkarens anvisningar om hur mycket extra utrymme som behövs. Vanligt är att räkna minst 40-50 cm ytterligare i varje ledd.

Grävmaskin eller gräva själv

Om det inte är en liten pool behöver du en grävmaskin. Det blir snabbt ohanterligt att gräva för hand. Ju mindre maskin desto billigare i timmen men desto fler timmar. En större grävare gör arbetet fortare men till ett högre timpris. Räkna på slutpriset för att se vad som blir billigast för just din utgrävning. Det gäller dock att etableringskostnaderna för att få dit allt inte blir för dyra. Vissa tomter tillåter heller inte hur stora grävare som helst.

Ett annat alternativ är att hyra en grävmaskin och gräva själv. Då kommer du betydligt billigare undan, samt att det är roligt att gräva. Men du bör känna dig bekväm med att hantera en grävare, det är inte helt enkelt om du aldrig grävt innan.

Om du vill göra minimalt med påverkan på tomten se till att skaffa markskydd som grävaren kör på. Du spar på så sätt din gräsmatta och slipper fula spår efter larvfötter.

Helheten viktig

När du väl är igång är det bra att ha funderat ut följande

  • Hur ska altanen se ut
  • Hur ska el dras för poolen
  • Hur ska el dras för belysning utöver poolen
  • Hur ska rör dras till poolpump, poolvärmare och filter
POOLTIPS
Vi har sammanställt en lista med 17 viktiga tips inför poolbygget. Du laddar ner den gratis här.

E-postadress

Jag samtycker till poolars privacy policy