gräva pool

Gräva för poolen – första steget av markarbetet

Den här artikeln kommer att gå igenom hur du gräver för din pool. Oavsett poolsystem så gäller följande artikel.

Innan du börjar markera ut för poolen och börjar gräva ska du undersöka om det finns ledningar i marken. Det kan vara el eller vattenledningar i marken. Information hittar du på ledningskollen.se.

Vad kostar grävning för poolen?

Enbart grävning för en 4 x 8 meters pool kostar cirka 15 000 kr exklusive bortförsel av jord och etablering. Vill du ha hjälp med bortförsel kostar det ungefär lika mycket till. Utöver det tillkommer kostnad för deponi på cirka 30 000 kr. Priser varierar lite beroende på kommun, kolla vad som gäller hos dig. Kostnad för etablering ligger på mellan 6 000  – 12 000 kr. Ju längre ifrån den ort som poolentreprenören verkar desto högre etableringskostnad för poolen. Ta därför kontakt med en poolbyggare nära dig. Totalt pris med etablering, bortförsel och deponi blir cirka 70 000 kr. Vanligt är att låta markentreprenören samtidigt anlägga markbädden inklusive makadam och fiberduk. Då kostar det ytterligare cirka 20 000 kr.

PoolstorlekEtableringGrävningBortförselDeponi Markbädd Totalt
4 x 8 meter10 000 kr15 000 kr15 000 kr30 000 kr20 000 kr90 000 kr

Hur stora massor får man vid grävning av pool

När man gräver för pool, så betalar man för vikten på massorna. Man ska inte heller underskatta mängden massor som kommer fram, då man gräver ca en extra meter i omkrets runt poolen, samt upp till 0,5 meter extra djup för dränering. Nedan har vi räknat med densitet för jord är 1,5 ton/m3.

Storlek på pool m2 gräv m3 vatten i poolm3 jordJordens vikt i ton
6×328275380
7×3,5363768102
4×8454886129

Vad menas med etablering?
Etablering av entreprenad är kostnaden för att frakta maskiner till platsen där maskinen ska arbeta. Det ingår även kostnad för personal och lokaler som behövs för att hålla med maskiner.

Priset ökar om det behövs 2 grävare på plats, en som gräver och en som transporterar till kasettbilen

Behövs det en extra entreprenadmaskin?
En annan del som påverkar priset är om det behövs en extra entreprenadmaskin mellan grävaren och kasettbilen (transportbil), eller kan grävmaskinen direkt lägga schaktmassorna direkt ner i lastflaket. Ska poolen byggas en bit in på trädgården behövs en extra maskin.

Kommer du åt med stor eller liten grävare?
En viktig detalj som också påverkar vad priset på grävningen slutar på är om det går att komma åt med en större grävare. En större grävare gör jobbet fortare, och normalt betyder det att det blir billigare. Kommer bara en liten maskin in (minigrävare) så tar grävningen längre tid.

Lokal hantering av massor eller bortförsel till deponi
Om du ska bygga en pool är en av de största kostnaderna vad du gör av dina massor. Det skapas väldigt stor mängd (både volym och vikt) massor utav en pool. Det beror såklart på valt schaktningsdjup och storlek på poolen samt om du eventuellt vill ha teknikrum också delvis nergrävt. Lägg också till annat markarbete på tomten som du passar på att göra så kan det bli en ganska stor mängd massor som måste hanteras. Det är dessvärre vanligt att man inte får plats med massorna någonstans och då behöver man transportera bort dem.

Undvik dyra överraskningar
Tänk på att grävningen är ett av de vanligaste trätoämnen mellan entreprenörer och beställare. Var därför noga med vad som ingår och inte, samt att alla detaljer kring bredd, höjd och djup är tydligt. Här följer några specialfall som också kan vara bra att diskutera igenom innan:

  • Ingår bortförsel av jorden?
  • Grävaren träffar på berg, vad gäller då? Ingår t.ex. sprängning?
  • Föroreningar i jorden, extra kostnader för deponi och hantering?
  • Högt grundvatten, vad gäller? Rekommendationen är att ta reda på grundvattennivån innan du börjar gräva. Högt grundvatten påverkar hela poolprojektet.

Anlita markentreprenör eller gräva själv

Om det inte är en liten pool behöver du en grävmaskin. Det blir snabbt ohanterligt att gräva för hand. Ju mindre maskin desto billigare i timmen men desto fler timmar. En större grävare gör arbetet fortare men till ett högre timpris. Räkna på slutpriset för att se vad som blir billigast för just din utgrävning. Det gäller dock att etableringskostnaderna för att få dit allt inte blir för dyra. Vissa tomter tillåter heller inte hur stora grävare som helst.

Ett annat alternativ är att hyra en grävmaskin och gräva själv. Då kommer du betydligt billigare undan, samt att det är roligt att gräva. Men du bör känna dig bekväm med att hantera en grävare, det är inte helt enkelt om du aldrig grävt innan.

Om du vill göra minimalt med påverkan på tomten se till att skaffa markskydd som grävaren kör på. Du spar på så sätt din gräsmatta och slipper fula spår efter larvfötter.

Spränga för pool – vad kostar det?

Ibland kommer man inte undan att spränga berg för att kunna bygga sin pool. Det är dock dyrt. Speciellt i områden med stora infrastrukturprojekt såsom Stockholm där sprängarna är upptagna med projekt som förbifarter m.m. Därför svårt att avgöra kostnaden för att spränga, det beror från ort till ort. En annan del i kostnaden för att spränga beror av hur många grannar du har. Grannarnas hus behöver ofta besiktas innan och efter för att säkerställa att inga skador har uppstått p.g.a. sprängingen.

Hur brett och långt ska man gräva i förhållande till poolens innermått?

Du behöver arbetsyta när du ska montera din pool och olika poolstommar kräver olika mycket utrymme. Följ alltid anvisningarna från leverantören, de ska ge instruktioner för vilket mått som behövs. Om du saknar instruktioner kan du som tumregel räkna med att få plats med poolstommen samt arbetsyta vid montaget av poolen. Arbetsytan varierar med poolkonstruktion men en riktlinje är 0,5 meter extra runt hela poolen.

Behöver du dränera din pool?

Ingen pool mår bra av att stå i vatten. Då blir funktionen sämre och livslängden på poolen går ner.

Läs mer här om dränering av din pool

Tänk igenom poolen i höjdled

För att veta exakt hur du ska gräva är det viktigt att man skapar sig en uppfattning om hur djupt du behöver gräva. Här kommer tomtens disposition vara helt avgörande. Vissa tomter sluttar och då behöver du t.ex. gräva mer i ena änden. Tänkt på att det är jobbigt att ändra i höjdled efter att grävaren lämnat bygget.

Nästan alla pooler har en markbädd av dränerande material vilket bygger i höjdled. Vanligt att man lägger 10 cm. Har du sedan en poolgrund bygger denna ofta runt 20 cm (10 cm isolering och 10 cm betong)

Ovanpå denna byggs sedan poolen upp beroende på val av poolsystem. Ett vanligt djup är 1,5 meter (läs mer om pooldjup här). En vanlig höjd ovan mark är 10-20 cm för att komma upp i nivå med altan eller stensättning/poolsargen. Det betyder att för en standardpool så bygger poolen 180 cm från schaktbotten, och med 20 cm ovan mark så blir det ett schaktdjup på cirka 160 cm.

Märka ut poolens yttermått

Du börjar med att märka ut poolens yttermått. Markera hörnen och bind en murarlina runt. För att vara säker på att formen är rektangulär mät diagonalerna som ska vara exakt lika långa. Då vet du att poolen har 90 grader i alla hörn och är rektangulär.

POOLBYGGARE
Behöver du hjälp med grävning? Eller allt markarbete?

KONTAKTA POOLBYGGARE

Genom att märka ut poolens mått har du fått en startpunkt. Nu behöver du markera vart grävaren ska gräva. Det gör du genom att markera för poolen plus det extra utrymme som behövs för montering och dränering. Följ pooltillverkarens anvisningar om hur mycket extra utrymme som behövs. Vanligt är att räkna minst 50 cm ytterligare i varje ledd.

Helheten viktig

Innan du är igång är det bra att ha funderat ut följande. Grävaren kan användas till fler delar än bara själva poolen:

  • Hur ska altanen se ut
  • Hur ska el dras för poolen
  • Hur ska el dras för belysning utöver poolen
  • Hur ska rör dras till poolpump, poolvärmare och filter

Planera grävningen
Få personer funderar igenom hur en grävning går till i praktiken. Det får grävaren sköta. Men det är det bra att tänka igenom hela poolmiljön innan man börjar gräva. Det kan vara enklare att göra vissa moment innan man har en 4 x 8 m poolgrop i vägen för schaktmassor från t.ex. en grund till ett poolhus. Så tänk igenom hur hela poolområdet ska se ut så du får ett effektivt projekt.

Återfyllnad – sista steget

När väl poolen är på plats är det dax att helt stänga igen gropen genom att återfylla utrymmet mellan poolen och ytterdelen av utgrävningen. Många poolstommar rekommenderar att återfyllnad görs med något dränerande material som makadam för att undvika att vatten står i kontakt med poolstommens utsida. Vissa poolstommar kräver att vatten och återfyllnad görs samtidigt för att inte poolstommen ska ta skada eller till om med rasa åt något håll. D.v.s. man fyller poolen med vatten samtidigt och lika mycket som återfyllnad görs på poolens utsida.

En annan viktigt aspekt vid återfyllning är att vara försiktig med PE-slangarna (plaströren) och dess kopplingar som går runt poolen. I PE-slangen cirkuleras poolvattnet runt, via rening i tex sandfilter och poolvärmepump. Det rekommenderas att återfyllnaden packas för att undvika sättningar, med var varsam med vattenrören och kopplingarna så de inte böjs eller kläms. Då kan de börja läcka med tiden. Det är också viktigt att kopplingarna tätas rikligt med gängtejp eller lim på ett korrekt sätt enligt instruktioner på gängtejpen. Uppstår en läcka efter att slangen och kopplingarna är nedgrävda är det mycket arbete med att gräva upp dem igen och felsöka efter läckan. Har du trädäck måste du skruva av det först, och har du marksten är det ännu mer jobba med att ta upp det för att komma åt slangen.

POOLTIPS

Vi har sammanställt en lista med 19 viktiga tips inför poolbygget. Du laddar ner den gratis här.