infinity pool

Drömmen om en infinity pool

Det många drömmer om att göra vid framförallt tomter som sluttar är att bygga en så kallad infinity pool eller oändlighetspool. När man badar kan man studera den vackra utsikten mot horisonten eller havet samtidigt som vattnet från poolen rinner över kanten. Det ser precis ut som vattnet aldrig tar slut utan flyter ut i horisonten. Dock har infinity pooler traditionellt sett blivit väldigt dyra och man behöver alltid platsbygga dem.

En infinity pool är idag något många drömmer om att göra men som få mäktar med. Projektet är mycket större än standardpooler och kostnaden landar därför betydligt högre.
Frågorna som uppstår för den som är intresserad att bygga en infinitypool är många och vi försöker svara på dem här

 • Vilka förutsättningar är gynnsamma?
 • Hur bygger man i sluttande miljöer
 • Vilka extra tillbehör behövs?
 • Vad kostar en infinity pool jämfört med en vanlig pool?
 • Vilka poolstommar kan man använda sig av?
 • För och nackdelar
poolstommeVill du ha en kostnadsfri offert på ditt poolbygge, eller få hjälp att välja en schysst pool för din tomt? Gör en förutsättningslös intresseanmälan, så hjälper någon i vårt team dig att landa rätt. Få kostnadsfri offert här.

Vilka förutsättningar är gynnsamma?

Tomten sätter förutsättningarna

Först och främst måste man undersöka markens bärighet inför poolprojektet. Pooler byggs nästan uteslutande i närheten av ett hus så du har säkert redan ett utlåtande från en geolog någonstans om din tomts bärighet. Om tomten sluttar mycket så är man tvungen att göra något åt detta innan man börjar projektet. Berg kan man spränga bort och matjord schaktar man bort. För att bygga en infinitypool så krävs det därför att man steg för steg tänker igenom sitt projekt.

Vad händer om du stöter på en klippa eller vatten när du gräver?

Man vet nästan aldrig vad man stöter på när man bygger en pool på din tomt. Dina markförhållanden kan mycket väl orsaka problem för ditt poolprojekt. Eller åtminstone kan projektet kosta mer pengar vid byggandet av poolen. Konstruktionen styrs av din poolleverantör och hur entreprenören bygger den. Ett av de vanligaste problemen när man ska bygga en pool är att man hittar oväntade saker när man väl sätter igång grävningen. Det kan vara stora stenar men också högt grundvatten.

Hur bygger man i sluttande miljöer?

Precis som med hus så är det lite mer komplext projekt att bygga en pool på en tomt som sluttar. För att bygga en pool i en sluttande miljö så behöver man terrassera marken så den inte lutar på platsen man ska bygga sin pool.
Terrassering utförs genom att man t.ex använder ett L-stöd och när terasseringen är klar så kan man hantera poolprojektet normalt därefter. Givetvis beroende på vad marken består av använder man sig av olika metoder. Det kan skilja sig åt om man exempelvis har berg i sluttning.

Vilka extra tillbehör behövs?

För infinity pooler tillkommer andra tillbehör som inte behövs vid en vanlig nedgrävd pool.

 • Beroende på lösning krävs någon form av yta nedanför poolens kant som tar emot vattnet som rinner över poolkanten.
 • Eftersom poolen inte har bräddavlopp utan istället har en kant så behöver vattnets nivå i höjdled vara noggrant reglerad så inte cirkulationen stannar. Detta kan man göra genom att installera en så kallad nivåvakt.
 • För att flödesregleringen i poolen ska fungera behöver man ha någon form av tank som håller ett antal kubik vatten som svämmar över kanten, och som kan hantera att flödet i poolen inte störs. Tanken ska klara av att ta emot ganska stora mängder vatten som vid ett givet tillfälle samtidigt forsar ur poolen. Storleken på tanken som vi förstått det behöver vara olika stor för olika pooler. Men för en 8×4 meter pool behöver tanken vara mellan 2-3 kubikmeter stor.
 • Speciell pump som tar vattnet från tanken och för det tillbaka in i poolen.

Vad kostar en infinity pool?

Det är svårt att uppskatta vad en infinitypool kostar. Det hänger mycket på hur man går tillväga, vilken lösning och poolstomme som man väljer och hur tomten ser ut. Det finns inga standardpooler för infinitypooler, liknande till exempel glasfiberpool för en vanlig standardpool. Det blir ett litet byggprojekt, och prislappen när allt är klart kan säkert närma sig 500 000 kr.

Vilka poolstommar fungerar?

Vi har inte hittat pooler som är standard för infinitypooler. Det gör att man måste göra stora anpassningar på plats. De poolstommar som lämpar sig bäst för anpassning på plats är följande poolstommar eftersom de byggs upp på plats.

Fördelar med en overflow pool

Fördelarna med overflow är såklart mest estetiska. Här samlar vi de fördelar vi kan hitta.

 • Extremt vacker möbel på tomten för de tomter som sluttar och ju vackrare utsikt desto vackrare pool.
 • Enklare underhåll av löv och insekter som faller ner i poolen och ligger ganska länge på ytan kan med en större ”skimmer” föras bort

Nackdelar med en overflow pool

Nackdelarna med overflow pool är flera.

 • Poolskyddet behöver tänkas igenom noga så du inte får ett poolskydd som gör att poolen blir ful.
 • Även om det är standardlösningar på gång så är dessa standardsystem hitintills i sin linda och därmed fördyras projektet av att byggarna behöver plocka ihop egna lösningar. Det tar längre tid för byggaren att bygga poolen och att köpa in allt som behövs.
 • Dyrt