bygga pool själv

Håll i poolprojektet själv och spara pengar

Det finns också en gyllene regel inom alla byggprojekt. Håll i projektet själv och spara pengar.

Du behöver inte nödvändigtvis installera själv, gräva själv osv. Men du kan engagera dig i projektet och därmed spara pengar.

Helhetsofferter är trevliga – men se upp för gömda kostnader

Alla leverantörer som gör helheten försöker baka in saker i ett helhetspris som gör jämförelser svåra. Det är lätt att få ner priset på totalen genom att välja en sämre liner, sämre poolvärmepump och så vidare.
Bryt ner projektet i delar så du får en överblick och gör din efterforskning noga så sparar du pengar, utan att behöva kunna hantverket.

Hålla i projektet själv – men ta in experter

Tanken är att precis tvärtom mot poolleverantörens önskan bryta ner projektet i hanterbara delar och konkurrensutsätta de individuella delarna.

  • En grävare som gräver för en pool.
  • Vid val av isolerade pooler rekommenderas en grundbyggare.
  • Rörmokare för installation av pooltillbehören

Grävaren

Det är större konkurrens på att få poolen grävd än hela poolen. Det vill säga det är standard att gräva en grop. Det behöver inte poolleverantören hantera och det går lätt att konkurrensutsätta.

Poolbyggaren – väldigt likt grundbyggaren

Poolprojekt är byggnadstekniskt relativt enkla om man bara följer poolkonstruktörens råd om återfyllnad och armering. Det finns många likheter mellan poolprojekt och husgrundsprojekt. Därför är grundbyggare vana vid de tekniker som används i poolprojekt och det är naturligt för dem att jobba i mark. Speciellt om du ska jobba med isolerade poollösningar.

Installation av pooltillbehör

Det går utmärkt att anlita en rörmokare som installerar pooltillbehören. Det är för dem ett mycket enkelt jobb.

Kostnadsfri offert på ditt poolbygge 👀?

X