betong-pool-kostnad

Kostnader och priser för betong till pool

Vad kostar det att beställa betong till en pool? Det finns inte ett enkelt svar men här ger vi lite vägledning. Alla beräkningar nedan är ungefärliga riktmärken och beror givetvis på val av poolstomme, storlek på pool, kostnad för entreprenörer, närhet till betongstation med mera.

Kostnad för betong till poolgrund

Då en poolgrund ofta har en 10 cm betongplatta blir det en hel del betong som ska gjutas. Är poolen 8×4 m går det cirka 4 m3 betong, och detta är inget som man blandar för hand. Man behöver då ta ut en betongbil. Priset på en betongbil skiljer sig åt ifall man tar ut en bil med ”ränna” eller en bil med pump. Det är dyrare med en bil med pump. Ligger tomten dåligt till kan man dock bli tvungen att ta ut en bil med pump och lång slang. Kostnaden för betong till poolgrunden kostar mellan 20 000 och 30 000 kr beroende på tjocklek och storlek.

Kostnad för betong till poolväggar

Hur mycket betong som går åt till väggarna i en pool skiljer sig åt mellan olika poolsystem. Det finns många olika typer av block där betong fylls mellan två cellplastskivor. Hur mycket betong som går åt här beror på hur brett det är mellan cellplastskivorna där betongen ska fyllas. Det finns även system där betong endast gjuts på vissa ställen i blocket. Vi har sett specifikationer från 1 – 5 m3 beroende på poolstomme. Be din återförsäljare om hjälp med att beräkna betongmängden för din pool. Kan du blanda betongen till väggarna själv kommer du ner i pris.

I vår prisjämförelse av olika poostommar informerar vi även om betongåtgången.