En pool som tagits fram av Tjällden AB, ett företag med bakgrund inom husgrundsindustrin. Poolen påminner om Thermopool och är ett system framtaget enbart för att användas för pooler. Systemet tillverkas i Tjälldens fabrik i södra Sverige.

Tjälldens poolstomme består av poolblock av cellplast med fiberamerad betong på båda sidor. Blocken sätts ihop och i skarven mellan blocken gjuts en så kallad betongpelare. Konstruktionen med cellplast ger en välisolerad pool och den fiberarmerade betongen ger blocken hög hållfasthet och hållbarhet i mark. Tekniken gör poolen lika hållbar som en husgrund med en livslängd på över 50 år. Systemet går fort att bygga ihop och kommer i block om 1 meter för en icke fribärande pool eller i block om en halvmeter för fribärande pool. Systemet kan på grund av sin flexibilitet utformas mycket fritt i utseende men kan inte fås i runda poolformat.

Tjällden poolblock – kostnader och priser

Vad kostar det att bygga en isolerad poolstomme med cellplastblock. Priserna nedan är enbart kostnaden för poolväggen. Se vad som inte ingår i tabellen under. Kostnaden är samma med och utan urtag för lampa, bräddavlopp och insprutningslösningen.

Poolstorlek* Poolstomme U-värde Dimensioner Cirkapris
4×8 meter Isolerade fiberarmerade cellplastblock 0,1 W/m² °C 1,5 m höga block, 1m långa, 30 cm breda Cirka 39 000 kr
inklusive betong
* Höjd på poolen 1,5 meter för jämförelse

tjällden poolblock

Montering av poolväggar

Monteringen av poolväggarna tar enligt tillverkaren cirka en dag. Ska man sedan blanda betongen själv i betongblandare tillkommer ytterligare en dag.

Leverantör och återförsäljare

Poolsystemet tillverkas och säljs av Tjällden AB.

Tillkommer

 • Frakt (varierar över Sverige)
 • Poolgrund. Materialpaketet kostar 12 000 kr från samma leverantör om man köper poolväggarna samtidigt inklusive armering. Betongen för grunden/betongplattan kostar cirka 7 000 kr.
 • Alla tillbehör och delar som utgör andra viktiga delar av poolens system som normalt ingår i en pool ingår inte i ovan pris (liner, lister, trappa, infästningar för altan, teknikrumstillbehör, uv ljus, värmepumpar mm)

Fördelar Tjällden poolstomme

 • Mycket god isolering. 30 cm cellplast i väggarna ger låga driftskostnader och en miljövänligare pool.
 • Hög hållfasthet gör att poolen klarar av att stå ex. ovanmark (med speciell armering som kan köpas till).
 • Lätt och snabb att bygga ihop då systemet är genomtänkt.
 • Poolsystemet kommer med färdiga urtag för lampor, inspruten (även för pooltrappan) samt bräddavloppet. Det förenklar monteringen av systemet. Man kan dock få block utan urtag om man vill.
 • Betong och cellplast är bra material i mark vilket ger lång livslängd
 • Kan återfyllas innan vattnet fyllts i, d.v.s. man behöver inte återfylla och fylla i vatten samtidigt. Detta innebär att man kan bygga kringmiljön parallellt med poolbygget
 • Altanen kan fästas i poolen för ökad stadga för pool och altan
 • Mindre betongåtgång. För en 4×8 meter poolstomme behövs 1,3 m3 betong
 • Prisvärd trappa som tillval
 • Färdiga innerväggar som tål att platssvetsa liner mot. Den fiberarmerade putsade ytan tål värme bra vilket gör att platssvetsade liners kan användas för denna pool.

Nackdelar Tjällden poolstomme

 • Enbart rektangulär pool
 • Poolblocken kommer färdiga i 1,5 meters höjd ock passar därför inte så bra ifall man vill ha olika höjder i poolen. Blocken kan kapas på plats.
 • Tillverkning sker i södra Sverige så norra Sverige får relativt höga fraktkostnader.

Förankra poolen i altanen / trädäcket

Isolerade poolstommar med betongpelare kan erbjuda en smidig förankring av trädäcket så att altanen inte sätter sig. Du får då också en mycket stabil konstruktion som både stärker altanen och poolen. Det blir en win-win. Detta leder också till att man inte behöver plintar för altanen nära poolen. Detta är en fördel då marken nära poolen alltid är svår att vibbra. Många byggare slarvar med detta och då sätter sig altanen nära poolen vilket nu kan undvikas.

Markförhållanden

Har du bra markförhållanden så kan det ändå vara bra att anlägga en dräneringsbrunn som gör att du kan kolla grundvattennivåerna om det blir onormalt stor nederbörd. Då kan en dräneringspump vara en bra lösning så det finns möjlighet att pumpa bort vattnet ifall vattnet stiger i brunnen.