Välj rätt klortablett

För att på bästa sätt försöka undvika problem med vattnet är det viktigt att man sköter om poolen. Många poolägare föredrar att ha ett gnistrande, klart och ett säkert poolvatten och därför kan det vara viktigt att man kontinuerligt byter vatten samt tillsätter klor i poolen och detta även om poolen har ett eget reningsverk. När det gäller poolen och dess rengöring behövs både fysisk- och kemisk rengöring och dessa två kompletterar varandra och är lika viktiga.

I poolvattnet finns både synligt och osynligt smuts, något man kanske inte tänker på. Visa filter i bassängen avlägsnas de synliga smutsen medans bakterier, alger och andra osynliga mikroorganismer både bekämpas och kontrolleras av den kemiska rengöringen såsom exempelvis klor.
Bakterier, svampar och alger trivs väldigt bra i poolvatten och kan ibland utgöra en risk för de badande. För att undvika dessa organismer bör man som tidigare nämnts hålla vattnet i rent skick och detta kan göras genom att man desinfekterar och oxiderar poolvattnet med klor som är ett mycket överlägsande bakteriedödande medel. Anledningen till att många faktiskt väljer klor som ett rengörinsalternativ är för att det är ett mycket pålitligt alternativ.
Läs mer om poolkemi här

Val av klortablett

Vilken klortablett man väljer beror på pH värdet och idag finns det klortabletter som löses upp långsamt, flockar och stabiliserar pH värdet. Det första och allra viktigaste steget när man ska välja klortablett är alltså att man med hjälp utav en teststicka testar pH-värdet. Detta bör man göra ungefär 1 gång/vecka och det är alltid bra att testa vattnet en gång för mycket än en gång för lite. Värt att nämna är att vissa klortabletter även mjukgör vattnet så att man får ett så hygienisk vatten som möjligt.
Mängden tabletter som går åt vid rengöringen samt vilken klortablett som är lämpligast beror självfallet på poolens storlek, nederbörd, värme och hur ofta poolen faktiskt används. Om man känner sig osäker över vilka tillsatser som bör köpas in, kan det vara bra att läsa igenom de anvisningar som kommer med poolen. Det är alltid bra att ha i åtanke att för mycket tillsatser i poolvattnet inte är bra, samtidigt som för lite tillsatser faktiskt kan leda till att både smuts och bakteriehalten ökar markant. Sunwac 3, Sunwac 9 och Sunwac 12 är bara några exempel på klortabletter som garanterar en god vattenhygien.

pH värde viktigt

Poolvattnet ska ha ett pH på ungefär 7,0-7,4 och om pH-värdet är för högt kan det leda till att det irriterar huden och även att desinfektionsmedlets effektivitet minskar. Om vattnet istället har ett för lågt pH kan det leda till att desinfektionsmedlet blir för aggressivt för poolen och badande.
Idag finns det klortabletter som innehåller så kallad flockningsmedel och algmedel. Dessa medel gör så att smuts i poolvattnet först samlas i klumpar och därefter sjunker det till botten. Det samlade smutset kan utan problem dammsugas bort.

.