Hur långt från bräddavloppet kan man ställa pumpen?

Fråga

Hej, vi planerar rördragning till vår nya pool. Vi har ett förråd där vi tänker oss ha både sandfilter och poolpump samt även värmepumpen i direkt anslutning till förrådet på utsidan. Dock är det säkert 17-18 meter från poolen till förrådet. Hur långt ifrån poolen kan man placera pumpen? Kan man ha starkare pump om avståndet är långt?
Med vänlig hälsning, Göran

Svar

Hej Göran,

Som riktvärde brukar man säga att pumpen inte ska stå längre än 10 meter från poolen, och samma gäller för poolvärmepumpen. Ju längre avstånd du har desto mer värmeförlust får du från värmepumpen då det varma vattnet kyls av fram till det når poolen. Även pumpen får jobba hårdare, särskilt om pumpen ligger inte ligger i nivå med inloppen.
Om det inte finns något alternativ till placering av poolpumpen behöver du kontakta en leverantör av poolpumpar för att deras utlåtande och eventuellt välja en starkare pump. Se även till att ha välisolerade ledningar för att minska värmeförlusten.

Läs gärna vår artikel om poolpump

Mvh
Jonas