tid montera pool

Montering av pool – hur lång tid tar det?

Vi vill att det ska vara lätt att jämföra poolers för och nackdelar. Här kommer en mer detaljerad beskrivning om tid för montering av de olika poolstommarna.

Vissa poolstommar är snabbare att montera än andra. Vissa poolsystem har ledtider p.g.a. att betongen ska torka, men själva monteringen i sig går snabbt.

Tabell med grov uppskattning på tid för montering av olika poolstommar.

PoolstommeTid montering
Kommentar
Tryckimpregnerat träsnabbDet tryckimpregnerade träet kommer inte i ett stycke. Först kommer U’n som man ställer upp poolen i den förberedda marken. Enligt leverantörerna behövs ingen poolgrund vilket spar tid. Men du får heller inte samma stabila grund.
Thermopoollång tidThermopool kräver poolgrund som ska först ska gjutas.

Det går relativt fort att placera ut thermoblocken – cirka en dag. Att sedan fylla poolen med betong tar också cirka en dag. Däremot tar det 1 månad innan betongen har härdat.

Tjällden poolmedelTjällden pool kräver poolgrund som ska först ska gjutas.

Detta byggsystem går snabbt att montera och systemet är framtaget för att kunna utföras själv. Du placerar ut poolblocken och gjuter på 1-2 dagar.

Lecablocklång tidLecapool kräver poolgrund som ska först ska gjutas.

Att mura med lecablock är rätt trevligt och man kan förstå hur det ska ske. Men samtidigt är det tidsödande arbete.

PlastsnabbastPlastpoolen går snabbast att montera då den kommer färdigmonterad i ett stycke.

Enligt leverantörerna behövs (oftast) ingen poolgrund vilket spar tid. Men du får heller inte samma stabila grund.

Stålsnabb-medelLecapool kräver poolgrund som ska först ska gjutas.

Stålpoolen går relativt snabbt att montera ihop då poolsektionerna har färdiga skruvhål och uttag för belysning och vattenflöde. Vissa stommar kräver återfyllning med betong runt om på utsidan vilket tar lite extra tid.