placering pool presenning

Poolens placering

Poolens placering är mycket viktig och du bör noga ha utvärderat alternativen och bestämt dig var din pool ska placeras innan du bestämmer dig att gå vidare med att köpa pool. Din tomt bestämmer och sätter begränsningar som även påverkar valet av poolstomme.

Testa med presenning

Ett bra tips är att använda en presenning i verklig poolstorlek. Ska du ha en 3×6 meters pool se till att presenningen är exakt det måttet. Genom att lägga ut presenningen på marken får du en bra uppfattning om hur det kommer se ut. Prova dig fram och testa olika platser på tomten.

Soligt läge

Oftast vill man att poolen ska ha maximalt antal soltimmar, varför söderläge är att rekommendera. Det blir varmare i luften när du badar och hoppar upp och ner ur vattnet samt att solen faktiskt värmer poolvattnet och på så vis sänker dina uppvärmningskostnader. Tänk också på om du vill ha kvälls eller morgonsol i poolområdet.

Yta runt poolen

Se till att området runt poolen inte blir för litet, du kommer spendera mycket tid runt din pool. Reservera någon del i anslutning till poolen som har en större yta där det gärna får plats med 2 solstolar och kanske en soffgrupp. Ofta anlägger man trall eller någon annan form av markmiljö runt poolen.
Du bör även ha plats att kunna gå runt poolen utan problem, vilket underlättar vid t.ex. städning. Även pooltäcket ska få plats och det tar plats utanför poolen, räkna minst 0,5 meter extra för ett vanligt pooltäcke.

placera poolen rätt

Enklare städning

Tänk på att träd fäller blad, kottar, grenar, pollen och så vidare som kommer att antigen hamna i poolen eller på poolskyddet. Vill du minimera arbetet med att städa poolen lägg den inte i närheten av träd eller buskar.

Placering av värmepump

Värmepumpar låter. Så är det tyvärr. Det gör att du bör tänka igenom din placering av värmepumpen så den dels inte stör dig, men heller helst inte dina grannar om du är mån om grannsämjan.

Insynsskydd

Insikt från grannar är en annan parameter att ta hänsyn till. Ofta vill man att poolen ska vara helt insynsskyddad vilket påverkar placeringen av poolen. Kan man inte placera poolen utan insyn fundera på var ett eventuellt staket kan sättas för att begränsa insynen.

Uppsyn

pool placeringBarnen kommer älska att bada och som vuxen behöver du hela tiden ha uppsyn över poolen. Kan du placera poolen så att du har uppsyn från till exempel köket är det själklart en stor fördel.

Markförhållanden

Andra faktorer att änka på är hur lätt eller svårgrävd din trädgård är. Är det mycket sten eller till och med berg på tomten kan det kanske behöva sprängas och slutnotan för grävningen kan bli mycket större än vad som var tänkt.
En annan viktigt faktor är grundvattnet. Grundvattnet bör vara under poolens maxdjup annars kommer det alltid stå vatten runt poolen från utsidan vilket inte är bra. För att ta reda på grundvattennivån kan du kolla med kommunen eller göra en markundersökning. Prova även med att fråga grannar, eventuellt har de redan tagit reda på det.

Stäng inga ytor

Oftas medför byggnationen av pool en större om förändring av trädgården, men man vet aldrig vad som händer framöver. Skulle potentiella ytor stängas, menat att grävmaskiner osv inte kan komma åt i framtiden, kan det medföra komplikationer för framtida projekt, så som friggebod eller utekök. När ni planerar och placerar ut i pool, så bör man ha i åtanke möjligheten för framtida projekt.

Placering av pool i förhållande till Teknikrum

Viktigt att tänka på när man väljer placering av pool, är dess förhållande till teknikrummet. Teknikrummet är poolens hjärta och är det som driver hela din pool genom rening, uppvärmning och cirkulation. I teknikrummet har man en cirkulationspump som driver ditt poolsystem, som kan påverka avståndet mellan poolen och teknikrummet. De flesta standardpumpar brukar klara av ett avstånd på ca 15 meter, och i de fall man önskar längre avstånd än det kan det krävas starkare(dyrare?) modeller. Teknikrummet kan placeras på många olika sätt. Nära poolen under marken/altanen, i huset, källare, garage, attefallshus, förråd osv osv. Så se till att ha en lämplig plats för ditt teknikrum när placerar ut poolen.