poolstaket

Tips och pris på poolstaket

Att bygga ett staket runt poolen är ett av alternativen du har när du ska köpa poolskydd. Vi ger dig tips inför bygget samt går igenom regler kring säkerhet.

Fördelar med poolstaket
– kan kombineras med andra poolskydd
– vid frekvent användning kan poolen hållas öppen vilket ger en ökad tillgänglighet för poolen.
– kostnaden är relativt låg

Nackdelar med poolstaket
– stör det vi kallar för poolmiljön. Det betyder att poolstaketet fångar blicken om man inte tänker till ordentligt
– om enbart poolstaket används så skyddas inte poolen för nedfallande löv och skräp
– staketet håller inte värmen i poolen
– beroende på val av staket så skapar staketet ett visst underhåll
– skyddar inte mot djur som enkelt tar sig över eller under staketet

Priser för att bygga poolstaket

Priset varierar stort beroende på materialval, men räkna från 1000 till 4000 kr / löpmeter.

Säkerhet

Det finns regler för hur högt ett poolstaket ska vara. Det är ur säkerhetsperspektiv som måttet 900 mm gäller. Det finns dessutom regler för hur stort avståndet mellan staketets ribbor ska vara. Reglerna säger också att staketet ska vara max 50 mm mellan skyddet och poolaltanen. För att säkra åtkomst till poolen så gäller det att staketet har en grind som är säkrad med en öppningsanordning som gör att barn inte kommer åt att öppna grinden. Poolgrinden måste vara öppningsbart ut från poolen. För att säkra poolen ytterligare ska grinden automatiskt slå igen.

Placering av staketet

Om du ska bygga staket kan du försöka minska staketets blickfång. Därmed påverkar du poolens känsla genom att förlägga staketet på ett genomtänkt ställe. Ovanmarkpooler har ofta en skarp förhöjning på poolen och då kan du välja att placera staketet nedanför poolens upphöjnad. På samma sätt kan du använda höjdskillnader på tomten. Då kan du försöka bygga staketet så att blickfånget inte blir lika påtagligt.

Inspiration för att bygga poolstaket

Det finns många ställningstaganden som du som konsument behöver göra för att ha tänkt igenom din pools utseende. Och i vilket skede bygger du staketet, innan eller efter att du har byggt poolen.

Poolstaket bör utformas så små barn har svårt att klättra i staketet. Det betyder att eventuella spjälor bör sättas vertikalt och inte horisontellt. Prova gärna staketet på barn i olika åldrar.

Färg och materialval för att bygga staket

Du har två val när du ska bygga staket. Antningen försöker du införliva staketet i poolaltanen genom att använda samma material och färgval som altanen. Eller så kan du bryta av helt och använda andra material för poolstaketet.

Påverkan på poolmiljö

Du kan påverka staketets inverkan på din poolmiljö genom att välja rätt produkter för din poolmiljö. Eftersom din poolmiljö påverkas relativt mycket av ett poolstaket så är det vettigt att tänka igenom helheten innan du börjar bygga staketet. Sittgrupper som är rätt placerade kan ge poolen en inbjudande känsla trots att du ser ett staket intill. Växtlighet och andra assecoarer kan också hjälpa till.

Poolstaket ökar tillgängligheten

Eftersom din pool inte få stå utan skydd behöver man vid andra lösningar än poolstaket hela tiden ta av och på de andra skydden. Ett poolstaket står där och gör att poolen kan vara öppen hela dagen och sedan kombineras med andra skydd för att exempelvis skydda mot löv och skräp när den inte används.

Komplement till staket: Mur

Det finns många fördelar med staket, och faktumet att man enkelt kan åtgärda och laga skador. Det finns även de poolägare som söker något annat, bland annat för att skärma in tomten, minska insyn, eller uppnå ett bättre skydd mot blåst, varpå man kan vilja se över att bygga en mur. Fördelen med en mur är att de helt hindrar insyn igenom muren, och därmed även ger ett bättre skydd mot vind. En mur kan även byggas i en liknande stil till ditt hus(beroende på fasad), varpå man får en mer enhetlig utemiljö.

En mur kan byggas med hjälp av lecablock, men även vissa poolstommar där ex Tjälldens poolväggar kan användas till att bygga en kostnadseffektiv mur. En mur byggs därmed av att man gräver ner i marken, fyller upp med marklager, och sedan placerar ut block som sedan putsas och målas. Dessa kan kläs med takpannor ovanpå för att skapa ett snyggt avlsut högst upp.