poolskydd

Välj rätt poolskydd till din pool

Ett poolskydd har många syften men det primära målet är att skapa en säker pool. Men med rätt poolskydd minskar du också poolens uppvärmningskostnad med upp till 60% enligt vissa tillverkare. Poolskyddet förhindrar dessutom att löv och annat skräp från att falla ner i poolen.

Enligt bygglagstiftningen måste du ha poolskydd om din pool är djupare än 0.2 m. Poolskyddet är oftast ett pooltäcke eller ett pooltak. Även ett staket räknas som ett poolskydd om det är rätt uppfört. Läs mer om staket som skydd runt poolen.

Poolskydd i denna artikel syftar på någon from av pooltäcke eller pooltak, dvs inte staket. Rätt poolskydd ger följande fördelar:

 • uppfyller lag om säker pool
 • begränsar värmeförlusten och sänker uppvärmningskostnaden
 • skyddar poolen mot nedfallande löv och annat trädgårdsskräp
 • minskar åtgången av kemikalier
 • minskar vattenavdunstning
 • vissa skydd värmer poolen

Säkerheten nummer ett

Det finns regler och lagar som reglerar säkerheten kring din pool. Poolskyddet är inte till bara för din familjs säkerhet utan också för din omgivning. Drunkningsolyckor är det vanligaste dödorsaken bland små barn. Reglerna säger därför att om poolen är djupare än 0,2 meter så måste poolen ha ett skydd. Skyddet ska klara ett barns vikt samt vara max ha 5 cm breda masker för att barnet ej ska trilla igenom. Se mer information om lagar och regler hos boverket.

Tips inför valet av poolskydd:

Olika poolskydd har har olika egenskaper och priserna varierar mycket stort. Tänk på följande när du väljer:

 • Hur väl ska det skydda poolen mot löv och skräp? Med ett pooltak är lättare att hålla rent i poolen eftersom det går utanför poolen jämfört med ett integrerat lamelltäcke som ligger i poolen där löv lätt hamnar i poolen.
 • Ska det vara enkelt att ta av och på? Här är pooltak på skenor och lamelltäcken mycket enklare än pooltäcken, där man först måste knäppa upp överallt och sedan manuellt rulla av med en vev.
 • Utseende skiljer sig också mycket, är det viktigt att det är snyggt eller räcker en enklare lösning?
 • Pris, det varierar stort från tio tusen till över tvåhundratusen för de exklusiva varianterna.
 • Hur mycket plats finns runt poolen? T.ex. ett pooltak behöver extra utrymme bakom poolen för att kunna ta av det.
 • Tomtens utformning kan påverka utseendet. Tittar man exempelvis nerifrån en sutterängtomt kan ett pooltak skymma hela huset.
Gullberg & Janssons populära pooltak Nova Comfort

Olika typer av poolskydd

Det finns olika typer av poolskydd och poolövertäckningar, några av de vanligaste är:

Lamelltäcke: Över och under marken

Lamelltäcken är idag bland de vanligaste poolskydden, som flyter ovanpå vattenytan men som samtidigt skyddar för genomfall in till poolen. Lamelltäcket består av PWC lameller, som är lyftfyllade, och som rullas ihop i ena ändan av poolen (oftast i ändan motsatt från pooltrappan/umgängesytan). Lamellerna kommer i olika färgkombinationer, och finns även med solceller i som kan hjälpa till att hålla nere kostnaden av poolen uppvärmning. Lamelltäcken kommer i två olika varianter, antingen att trumman förvaras ovanför marken, eller nedgrävd. Ett nedgrävt lamelltäcke kräver oftast en platssvetsad liner, men ger dig en diskret yta runt om poolen, och som gör att man inte ser förvaringen.

Läs mer om lamelltäcke här

Poolöverdrag/Pooltäcke

En av de mer ekonomiska lösningarna till poolskydd är ett poolöverdrag, även kallat bar cover. Detta består av en enklare cellplast, likt presenning. Bar covers består av aluminium rör som läggs ut äver poolen, och gör att det hålls uppe av poolkanterna. Detta kräver oftast en manuell process för att läggas ut och tas bort, men är ekonomisk. Nackdelen med bar covers är att de tenderar att bli smutsiga, då det lätt ansamlas vatten i väcken som ger algväxt och ansamling av smuts. Vattnet kan ibland också behöva rinna av. 

Sänk dina uppvärmningskostnader

Ett poolskydd med rätt konstruktion håller värmen kvar i poolen relativt väl. Det sker stora värmeförluster om du inte har poolskydd eftersom det varma vattnet då är helt öppet exponerat mot luften. Du spar alltså både på miljön och på uppvärmningskostnader med ett poolskydd.

Poolskydd fångar upp skräp

Beroende på läget på din pool så utsätts din pool för olika mängd av nedfallande löv och anat trädgårdsavfall. Utan poolskydd blir det nästan inte möjligt att ha pool bara ur den aspekten även om du inte har jättemycket nedfall. Har du mycket träd och nedfall talar det för ett pooltak som effektivt håller löven borta. Lamelltäcken såsom covrex och barcover kan vara svåra att göra rent utan att du får ner skräp i poolen.

Förhindra avdunstning

Ett poolskydd reducerar kraftigt avdunstning från poolen. När det är varmt ute (eller inne) så ökar luftens möjlighet att ta upp fukt. Det gör att vatten dunstar till omgivningen. Mängden vatten som avdunstar från en 4×8 pool kan vara upp till 300 liter/dygn utan poolskydd, vilket gör att du ofta behöver fylla på vatten i poolen. Läs mer om avdunstning här. En inomhuspool gynnas även av ett poolskydd för att sänka luftfuktigheten inne i poolrummet.