Ett poolskydd har många syften men det primära målet är att skapa en säker pool. Men med rätt poolskydd minskar du också poolens uppvärmningskostnad. Du förhindrar dessutom att löv och annat skräp från trädgården faller i poolen.

Enligt bygglagstiftningen måste du ha poolskydd om din pool är djupare än 0.2 m. Poolskyddet är oftast ett pooltäcke eller ett pooltak. Även ett staket räknas som ett poolskydd om det är rätt uppfört. Läs mer om staket som skydd runt poolen.

Med poolskydd menar vi i denna artikel någon from av pooltäcke eller pooltak. Rätt poolskydd ger följande fördelar

  • säker pool
  • begränsar värmeförlusten och sänker uppvärmningskostnaden
  • skyddar poolen mot nedfallande löv och annat trädgårdsskräp
  • minskar åtgången av kemikalier
  • minskar vattenavdunstning

Säkerheten nummer ett

Det finns regler och lagar som reglerar säkerheten kring din pool. Poolskyddet är inte till bara för din familjs säkerhet utan också för din omgivning. Visste du exempelvis att det är vanligare att drunkningsolyckor sker utanför det egna hemmet. Det vill säga drunkning inträffar sällan hos de som äger poolen. Istället är det påhälsande vänner eller grannar som råkar illa ut. Reglerna säger därför att om poolen är djupare än 0,2 meter så måste poolen ha ett skydd. Se mer information om lagar och regler.

Sänk dina uppvärmningskostnader

Ett poolskydd med rätt konstruktion håller värmen kvar i poolen relativt väl. Få poolskydd är i sig gjorda av isolerande material men eftersom värmen stiger uppåt så hindrar skyddet värmen från att lämna poolen. Du spar alltså både på miljön och på uppvärmningskostnader.

Poolskydd fångar upp skräp

Beroende på läget på din pool så utsätts din pool för olika nivå av nedfallande löv och skräp. Utan poolskydd blir det nästan inte möjligt att ha pool bara ur den aspekten.

Förhindra avdunstning

När det är varmt ute eller inne så ökar luftens möjlighet att ta upp fukt. Det gör att vatten dunstar till omgivningen vilket gör att du kan behöva fylla på vatten. En inomhuspool kan därför också gynnas av ett poolskydd för att sänka luftfuktigheten inne i poolrummet

Olika typer av poolskydd

Det finns olika typer av poolskydd och poolövertäckningar, de som vi har hittat på marknaden är