Att bygga pool blir allt mer populärt. I takt med det ökade intresset för egen pool ökar även utbudet och varianterna av poollösningar och tillbehör. Det ställer höga krav på dig som vill läsa in sig inom området. Vad ska man tänka på, och vilka lösningar är bäst?

Poolar.se har gjort en guide över poolbyggnadens olika faser du måste ta dig igenom till färdig badklar pool. Stegen är i kronologisk ordning. Om du bygger en pool ovan mark kan några av stegen nedan hoppas över.

Steg 1 – Pooldesign och storlek

standard rektangulär pool

Rektangulär pool är den billigaste och vanligaste poolen i svenska trädgårdar

Vilken utformning ska din pool ha? Det finns en mängd olika former och parametrar att välja mellan när du väljer design på poolen. Om din trädgård har begränsningar måste du givetvis även ta hänsyn till detta. Enklast och billigast blir det att välja en rektangulär pool, både vad gäller kostnaden för själva poolen samt tillbehör som pooltak etc.

Vanligaste utformning och design på pool

 • Rektangulär
 • Rund
 • Oval
 • Nergrävd (markpool) eller ovan jord
 • Med eller utan spa

Hur stor pool du ska ha begränsas av budget och plats i trädgården. Normalstorlek är från 3 x 6 till 5 x 10 meter, och  standarddjup är 1.5 meter.

Den vanligaste “Svenssonpoolen” är 4 x 8 meter rektangulär. En 4 x 8 meters pool ger bra utrymme för flera badande utan att det känns trångt.

Som tumregel kostar det dubbelt så mycket om du låter en byggherre anlägga din pool jämfört med att göra arbetet själv

Steg 2 – Budget

pris kostnad bygga poolFundera igenom din poolbudget. En pool är en stor investering och kostar även en slant att underhålla och värma upp. Ofta tillkommer kostnader för miljö runt poolen som t.ex. altan, poolmöbler etc. Din budget sätter ramarna för vilken typ av pool du kan välja. Tänk på att som tumregel kostar det dubbelt så mycket om du låter en byggherre bygga din pool jämfört med att göra arbetet själv. Det är också betydligt billigare med en pool ovan jord än en nergrävd (markpool).

Vad kostar det att bygga en pool?
Som en grov vägledning brukar man räkna att enbart poolmaterialet för en standardpool kostar runt 150 000 kr. Då ingår standardkvalitet av alla pooldelar. Det kan såklart bli mycket dyrare om man väljer fler och dyra tillval. Utöver det tillkommer arbetskostnaden för grävning, montering och inkoppling för nästan lika mycket. Som riktlinje brukar man räkna mellan 100 000 – 150 000 kr för arbetet. Totalt landar prislappen för en standardpool på runt 250 000 – till 600 000 kr. Tänk på att inredning kring poolen som altan och poolmöbler inte ingår i denna uppskattning.

Med vår priskalkylator kan du räkna ut ungefärligt pris för olika pooler. Du väljer poolstomme, tillval och eventuellt arbete. Räkna ut ditt pris här

Steg 3 – Val av poolstomme

Val av poolstomme är kanske det svåraste och största momentet i beslutskedjan av poolprojektet. Det finns en uppsjö av olika typer av poolstommar, och alla har sina för och nackdelar.

De vanligaste poolstommarna är:

 • Trä
 • Plast/glasfiber
 • Thermopool
 • Tjällden pool – Cellplast med betongpelare
 • Stål
 • Isolerblock (leca)

Läs mer om olika poolstommar och deras för och nackdelar.

De lite billigare poolerna att köpa in har i regel dyrare driftkostnader eftersom de är inte lika välisolerade. Som regel är även livslängden kortare på en billig pool än för t.ex. en helgjuten som håller i 100 år. För pooler av trä ska man vara medveten att de kommer en dag då virket har blivit så pass angripet av röta att poolen måste byggas om. Som tumregel brukar man ge 20 års rötskyddsgaranti på tryckimprignerat virke. Kolla noga vad som gäller, vilka garantier som tillverkaren ger samt förväntad livslängd. När poolen väl är på plats vill man kunna njuta och bada, inte bekymra sig om hur länge den ska stå kvar.

Se prisjämförelse av poolstommar

tid-att-bygga-pool

Steg 4 – Tid

Att bygga pool kräver mycket planering och tid. Se till att du har avsatt tid för projektet. Att bygga en pool tar cirka två till tre veckors effektivt heltidsarbete. Realistiskt behöver du räkna med det dubbla i kalendertid. Räcker helger och kvällar för att få klart poolen i tid?

Steg 5 – Marklov

Behöver du mark, bygglov eller bygganmälan för poolen? Normalt krävs ingetdera för en nergrävd pool. Men tänk igenom hela poolprojektet, kanske vill du sätta altan med ett staket som kräver bygglov. Eller om du har ett pooltak. Fråga kommunen vad som gäller.

Steg 6 – Poolens placering

Poolplaceringen är mycket viktig och vi rekommenderar att noga tänka igenom var du vill placera poolen. Mycket sol, insynskydd och uppsyn är alla parametrar att ta hänsyn till när du väljer var du ska placera din pool.poolplacering-syd

Även tomtens natur kan begränsa dina val, tex om det finns berg eller sten som försvårar utgrävningen. Även grundvattnet bör undersökas. Läs mer om poolens placering och vad som är viktigt att tänka på här.

Sammanfattningsvis tänk på följande:

 • Soligt söderläge
 • Väl tilltagna ytor runt poolen
 • Plats för poolskyd
 • Insynsskyddat
 • Uppsikt från huset
 • Möjlighet att gräva
 • Grundvattnet bör vara lägre än poolens maxdjup

Steg 7 – Utgrävning

När väl poolplaceringen är klar är det dax att märka ut poolen och börja gräva. Innan grävningen kan börja måste man kolla att det inte ligger några el, vatten eller bredbandsledningar nergrävda i marken. Förutom mycket stora ekonomiska konsekvensers en avgrävd ledning medför kan det kan få livshotande konsekvenser om en elledning grävs av. Kontakta din kommun för detaljerad plan över din tomt, alternativt använd webtjänsten ledningskollen.se. Den är gratis och ger dig informationen du behöver innan du ska göra markarbete på tomten.

pool markarbeteMät noga och märk ut poolhålet. Tips är att kontrollmäta att diagonalerna är lika långa för att säkerställa räta vinklar. Utmärkning av poolen är viktigt för att poolhålet ska bli rakt och ha samma format som själva poolen. Du vill inte gräva ut mer än absolut nödvändigt. Följ anvisningarna från poolleverantören vad som gäller vid utgrävning. Det behövs alltid lite extra utrymme, och det varierar från pool till pool.
När utmärkningen är klar är det dax att börja gräva. Rekommendationen är att hyra en liten grävmaskin, alternativt låta en markfirma gräva ut poolhålet. Tänk på att det blir mycket jord och ha en plan för var du ska lägga jorden alternativt hur den ska fraktas bort. När väl utgrävningen är klar, se till att markera ut området, eventuellt även sätt upp något skydd runt hålet så ingen trillar ner i hålet.

Steg 8 – Bottenplatta till poolen

När väl utgrävningen är klar är det dax att börja själva poolbygget. Första delen i poolbygget är att se till att poolen har en gedigen, hållbar och stadig bottenplatta. Vattnet från en fylld 4 x 8 meters pool väger ca 50 ton och det ställer krav på bottenplattan. För bästa resultat välj en helgjuten platta. Följ rekommendationerna från din poolleverantör.

I samband ned poolplattan ska dränering läggas för att undvika problem med vatten som står längs poolväggen och plattan.

Steg 9 – Montera poolstomme och trappa

poolstomme bygga
Montera upp poolstommen alternativt placera ut poolstommen om du har köpt en hel poolkropp. Instruktioner från poolleverantören informerar hur du går till väga. Nu börjar poolen ta form även om det fortfarande inte ser roligt ut eftersom tomten är uppgrävd och poolen ser inte lockande ut att bada i.

Steg 10 – Rör

Nu är det dax att dra alla rör som går till och från poolen. Utvattnet går till filtret, vidare till värmepumpen och därefter tillbaka till poolen igen. Vattnet pumpas runt av poolpumpen. För att minimera arbetet med rörläggning försök att samla filter, poolpump och poolvärmepumpen till samma ställe. Helst ska det inte vara för långt ifrån poolen. Rören grävs ner i marken. Rördragning kan vara svårt att få till, och du kan behöva ta hjälp av en expert för att få rören på plats. Det är viktigt att detta blir rätt för att försäkringar ska gälla.

Steg 11 – Installera poolbelysning

poolbelysningPoolbelysning höjer trivselfaktorn för hela poolmiljön. Du bör ha poolbelysning, kostnaden är liten i förhållande till hela poolprojektet och värdet en bra poolbelysning ger är stor.

Steg 12 – Gjut poolen

Om du har en pool som ska gjutas är det dax att fylla poolstommen med betong. Betongåtgången varierar beroende på val av poolstomme. För vissa poolstommar kan du själv blanda betongen m.h.a. en betongblandare, medan andra lösningar kräver att du måste köpa betong levererat via en betongbil. Tänk på att betong är både dyrt och en miljöbov, något att beakta med inför valet av poolstomme.

Steg 13 – Återfyll runt poolen

Området utanför poolen ska återfyllas för att stötta upp poolen när den fylls med vatten. Detta steg är viktigt för att få en stabil och hållbar pool. Observera att vissa poolstommar måste återfyllas med jord runt poolen samtidigt som vatten fylls på i samma takt. Detta för att stommen inte klarar av en ensidig belastning, varken från vatten eller jord.

POOLTIPS
Vi har sammanställt en lista med 19 viktiga tips inför poolbygget. Du laddar ner den gratis här.

E-postadress

Jag samtycker till poolars privacy policy

Steg 14 – Poolram

För att kunna fästa poolduken ordentligt behövs en poolram runt utsidan av poolen. Ramen håller poolduken på plats, och är även utmärkt för att fästa reglar i vid anläggning av altan eller trädäck kring poolen.

Steg 15 – Putsa

Putsa poolväggar och golv noggrant. Det är viktigt att ytan är jämn för att undvika veck i linern. Veck sliter extra hårt på linern, dessutom samlas och fastnar lätt skräp i vecken. Det ser heller inte roligt ut om skarvar och fogar syns genom poolduken.

Steg 16 – Pump och filter

sandfilter-pool

Installera poolpump och poolfilter. Fråga din leverantör efter anpassad lösning för just din stolek av pool. Poolpumpen pumpar runt vattnet i poolsystemet. Vattnet går ut via bräddavloppet vidare till filtret och uppvärmning och tillbaka till poolen igen.

Filtret renar poolvattnet och är ett måste för att hålla vattnet fräscht. Vanligaste är ett sandfilter som är konstruerat efter jordens egna reningssystem för grund och dricksvatten, nämligen filtrering genom sand. Det är en mycket effektiv, billig och driftsäker lösning. Det senaste materialet inom rening är glas istället för sand. Sand fångar partiklar ner till storleken 20 micrometer, medan glas klarar ner till 5 micrometer vilket gör reningen effektivare. Dessutom är motståndet mindre i glas vilket gör att flödet ökar, pumpen behöver inte jobba lika hårt och man behöver inte backspola lika ofta. Det går åt en hel del vatten att backspola, vatten som dessutom är uppvärmt så här är åter glas att föredra framför sand.

Läs mer om sandfilter här

Steg 17 – Uppvärmning

varmepump-poolOm du bor i Sverige rekommenderar vi starkt att du har en lösning för pooluppvärmning. Det finns en uppsjö med olika alternativ, allt från solvärme till inkoppling till det befintliga fjärrvärmeanläggningen. Det vanligaste är dock en luft/vatten-värmepump. När du införskaffar en luftvärmepump försäkra dig om att den är avsedd för uppvärmning av pool anpassad att ge maximal effekt vid utomhustemperaturer typiska för sommarhalvåret. En värmepump för uppvärmning av hus är anpassade för att ge bäst effekt på vintern, vid temperaturer under 0 grader celcius.

Läs mer om uppvärmning av pooler här.

Steg 18 – Rengör

Rengör hela poolen noggrant. Detta som ett förberedande steg inför montering av liner. Det får inte bli några veck på linern.

Steg 19 – Val och montering av liner

Poolduken, eller liner som det även heter, sätter prägel på hela poolen. Linerns färg återspeglas av vattnet och ger poolen dess karakteristiska blåa färg. Det finns inget rätt eller fel, det handlar mer om tycke och smak. Däremot är kvalitén viktig. Även tjockleken är viktig för hållbarheten. Vanligast tjocklek är 0,75 millimeter eller 1,50 millimeter.

Svårighetsgraden för montering av liner beror på om du har skräddarsydd liner eller inte. Svetsning av liner kräver både kunskap och utrustning och det rekommenderas att du anlitar en expert. En färdig skräddarsydd liner kan du däremot montera själv. Det är viktigt att linern sitter bra och blir slät för att undvika slitage och ansamlingar av skräp.

Steg 20 – Vatten

Fyll poolen med vatten. Var beredd på att det kommer ta tid, flera dygn om du har en stor pool.

Steg 21 – Starta systemet

Sätt på pump och uppvärmning.

Steg 22 – Trivsel runt poolen

Vanligast är att man gör något åt poolens närområde. En altan av trä eller stensättning gör poolområdet trevligare, och det förhindrar jord och gräs att hamna i poolen. Det ser också mycket trevligare ut.

Steg 23 – Lag kräver poolskydd

Enligt bygglagstiftningen måste du bygga din pool barnsäkert och poolskydd krävs om djupet är större än 20 centimeter. Läs vår artikel om poolskydd.

Poolskydd kan vara ett

 • staket minst 90 cm högt. Om det finns grind ska den förses med lås.
 • pooltak eller ett pooltäcke som tål att gå på.

Förutom att lagen kräver poolskydd bidrar ett pooltak eller pooltäcke till lägre uppvärmningskostnader samt lägre klorförbrukning. Alltså gör du även en insats för miljön och din plånbok när poolen skyddas av ett poolskydd.

Läs mer på boverket om bygglov och poolskydd